Marktconsultatie Coöperatie Glasvezel Noord 2e fase


Bijgaand treft u de marktconsultatie aan ten aanzien van Coöperatie Glasvezel Noord 2e fase. Hiermee nodigen we u uit om uiterlijk 4 december 2019 om 12:00 uur aan te geven of u concrete plannen heeft om binnen drie jaar in dit gebied een NGA-breedbandnetwerk aan te leggen naar alle vermelde woningen en bedrijven.

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Indien de marktconsultatie aanleiding geeft tot vragen, kunt u die tot en met 14 november 2019 om 12:00 uur stellen via r.lutgers@drenthe.nl. Vragen zullen uiterlijk 20 november 2019 via een Nota van Inlichtingen worden beantwoord. De Nota van Inlichtingen zal per e-mail aan u worden toegestuurd en op de website www.provinciedrenthe.nl worden gepubliceerd.

Reageren op de marktconsultatie

Uw reactie op deze marktconsultatie ontvangen we graag uiterlijk 4 december 2019 om 12:00 uur via r.lutgers@drenthe.nl. Uw reactie dient rechtsgeldig te worden ondertekend door een daartoe, volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, bevoegde functionaris.