“Kans op succes kinderen en jongeren door Jong Hoogeveen vergroot”


Het Koningspaar bezoekt woensdag 18 september het mooie Drenthe in het kader van een streekbezoek. Ze spreken met verschillende Drenten over bijzondere projecten. Wij stellen hen graag aan je voor. Vandaag aflevering 3: Johanna Sellis van Jong Hoogeveen.

Wie bent u?

“Ik ben Johanna Sellis, programmamanager voor Jong Hoogeveen.”

Wat houdt Jong Hoogeveen in en wat is uw rol?

“Hoogeveen wil een kindvriendelijke gemeente zijn, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Niet iedereen kan nu meedoen, vanwege een smalle beurs, een niet stimulerende thuisomgeving of een gebrek aan kennis en vaardigheden. Die afstand tussen wel of niet meedoen, dreigt groter te worden en vraagt om ´bruggen bouwen´. Ofwel een integrale, overkoepelende aanpak, een verbinding tussen thuis, school en buurt. Deze overkoepelende benadering is Jong Hoogeveen. Jong Hoogeveen is de afgelopen jaren uitgegroeid van idee en visie, via plannen en projecten naar een breed gedragen, verbindende factor. Dit doen we met veel partijen samen, maar bovenal met kinderen en jongeren zelf. Onderwijs, welzijn, sport, cultuur en zorg (h)erkennen de opgave en hebben zich verbonden aan Jong Hoogeveen waardoor de verbindende aanpak van ons allemaal geworden is.

Mijn rol binnen Jong Hoogeveen is vooral om dingen aan te jagen, te stimuleren, te inspireren en personen met elkaar in contact te brengen. Te zorgen voor steeds weer focus op het onderwerp, aandacht voor de rol van kinderen en jongeren en ook voor het laten zien wat een mooie dingen dit kan opleveren. Elk kind in Hoogeveen waarvoor we met Jong Hoogeveen gezamenlijk het leven beter maken, is er één en doet ertoe.“

Wat vindt u van de komst van de Koning en Koningin?

“Het is erg mooi dat we de kans krijgen de Koning en Koningin te vertellen over wat er allemaal in Hoogeveen gebeurt. Juist door de samenwerking die tot stand is gekomen, gebeuren er mooie dingen. Met deze kans kunnen we tegelijkertijd ook al dat moois bij de rest van Hoogeveen onder de aandacht brengen. Daarmee kunnen we hen inspireren om ook betrokken te raken en zo het verschil te maken in het leven van kinderen en jongeren.”

Hoe heeft u zich voorbereid op het bezoek?

“Het is vooral de bedoeling dat de kinderen die zijn uitgenodigd, vertellen en laten zien waar zij mee bezig zijn en onze boodschap uitdragen. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren een stem krijgen en betrokken worden bij onderwerpen die over henzelf en over hun toekomst gaan. Daarover zijn we de afgelopen tijd met elkaar in gesprek gegaan en hebben we ‘geoefend’ hoe we dit het beste onder de aandacht konden brengen. Juist de blik en de benadering van de kinderen maakt dat het vast een heel open en eerlijk gesprek gaat worden. “

Wat wilt u het Koningspaar meegeven?

“Hoewel kinderen en jongeren al veel kracht en mogelijkheden bezitten, willen we graag laten zien dat er een gezamenlijke, verbindende aanpak nodig is om de ‘moeilijkere thema’s’ aan te pakken. We geloven dat deze verbindende aanpak het verschil gaat maken in het leven van kinderen en jongeren om succesvol op te groeien en hun kansen te vergroten.
Kinderen en jongeren zijn niet ‘de toekomst’, we moeten hen nu ook al betrekken bij wat er in de maatschappij speelt en daadwerkelijk naar hen luisteren. Een andere boodschap die we willen uitdragen is dat iedereen het verschil kan maken voor een kind of jongere. Of je nou ouder, leraar, buurman of sportcoach bent!”


Zie ook