GS-besluitenlijst 12 juli 2019


Subsidie in de vorm van een lening aan de Coöperatie Glasvezel Noord

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie in de vorm van een lening aan Coöperatie Glasvezel Noord voor de aanleg van breedband in het buitengebied van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Het betreft een lening van € 3.470.000,-- voor de aansluiting van de zogeheten witte adressen, waar nu nog geen snel internet is én een lening van € 677.440,-- voor de aansluiting van de zogeheten grijze adressen, waar één aanbieder actief is. Hiermee komt snel internet in dit gebied weer een stap dichterbij. De subsidie van de provincie Drenthe maakt onderdeel uit van een totale overheidsfinanciering van € 6.015.000,-- samen met de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Voorwaarde is dat de gemeenten ook positief besluiten over hun financiering.

Wob-verzoek inzake milieudossiers van de bedrijven Attero te Wijster, Op- en Overslag Meppel en Bontrup te Emmen over de jaren 2017 t/m 21 januari 2019

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake milieudossiers van de bedrijven Attero te Wijster, Op- en Overslag Meppel en Bontrup te Emmen over de periode 2017 t/m 21 januari 2019 besloten deze gedeeltelijk openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Wob-verzoek van UCD Sutherland School of Law om toegang tot milieu-informatie voor een internationaal onderzoeksproject

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake toegang tot milieu-informatie voor een internationaal onderzoeksproject besloten het verzoek af te wijzen. De gevraagde aantallen, niet zijnde documenten, zullen na overleg met de indiener worden verstrekt.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Klimaatakkoord

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over het tot stand gekomen Klimaatakkoord en de besluitvorming daaromtrent in het najaar.