Drenthe investeert in innovatie en modernisering Drentse agrosector


De provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen €800.000,- aan subsidie beschikbaar voor landbouwinnovaties. Met de subsidie ‘Samenwerking voor innovaties Drenthe’ kunnen partijen onder meer investeren in nieuwe techniek en organisatie – en productinnovaties. Drentse samenwerkingsverbanden kunnen tot en met vrijdag 23 augustus subsidie aanvragen.

Samenwerking tussen boeren, onderzoekers en bedrijven

De provincie vindt het belangrijk dat de landbouwsector blijft innoveren en verduurzamen door middel van out of the box denken en sterke samenwerkingsverbanden. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We willen boeren, onderzoekers en bedrijven nog meer stimuleren om samen te werken. Deze subsidie helpt om onderzoeken om te zetten naar de uitvoering in de praktijk.”

Biodiversiteit en gezonde bodem

De regeling is vooral bedoeld voor samenwerkingsverbanden die zich richten op het toepassen van kringlooplandbouw, precisielandbouw of het verduurzamen van de melkveehouderij. Zoals het leveren van een bijdragen aan biodiversiteit, gezonde bodem en reduceren van uitstoot van stikstof fosfaat en ammoniak.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de subsidie op www.snn.eu/pop3.