Cultuurfonds Drenthe steunt 48 projecten voor ruim € 175.000


Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2019, ruim € 175.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 48 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

In 2019, op 28 juni, 27 september en 13 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend.

Vier opvallende projecten zijn:

Jan Kruis Museum

De Stichting Jan Kruis Museum kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het realiseren van het Jan Kruis Museum in Orvelte.

In het museumdorp Orvelte in Drenthe zal het Jan Kruis Museum gevestigd worden. Binnen het pand wat beschikbaar gesteld is door stichting het Drentse Landschap zal een vrolijk museum gemaakt worden met werk van Jan Kruis, bekend van Jan Jans en de Kinderen. Het betreft het enige Jan Kruis Museum. Na het sluiten van het Stripmuseum in Groningen in maart 2019 waar Jan Kruis een van de grondleggers was is het nieuwe museum het enige stripgerelateerde museum in Noord Nederland. De werken van Jan Kruis hebben nergens anders een permanente expositie.

Aanleg beplanting deelgebied Amerika

De Stichting Arboretum Assen kan rekenen op een bijdrage van € 4.500 voor de realisatie van het beplantingsplan in het deelgebied Amerika. Er zullen ongeveer 500 bomen in plantvakken en circa 15 solitaire bomen worden geplant.

Het Arboretum is een jong bomenpark in de stadsrand van Assen. De Stichting stelt zich ten doel om door middel van de educatieve en recreatieve betekenis van dit bomenpark op een aansprekende wijze bij te dragen aan de kennis over bomen en bos. Het arboretum is een particulier initiatief, dat volledig met vrijwilligers tot stand is gekomen. Ook nu nog worden vrijwel alle taken in en rond het arboretum door vrijwilligers verricht.

De realisatie van project 2019 zal een belangrijke stap betekenen naar de voltooiing van het beplantingsplan, dat de basis vormt voor de educatieve en recreatieve betekenis van het arboretum. Op grond van een uitgevoerde inventarisatie en het vastgestelde beplantingsplan voor het arboretum wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van het beplantingsplan in het deelgebied Amerika. Er worden zgn. botanische bomen geplant, die voorkomen in Noord-Amerika. In dit project worden vooral de meer bijzondere en vaak zeldzame bomen geplant. Deze bomen zijn door gespecialiseerde kwekers gekweekt uit materiaal afkomstig uit het oorspronggebied. De plantwerkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van het Arboretum.

Na de realisatie van deze werkzaamheden zal er een beschrijving van de belangrijkste soorten worden geplaatst op de website van het Arboretum. In het arboretum is bij de bomen een bebording aanwezig, waarop soort en herkomst van de boom is aangegeven. De aanwezige Bomenapp van het Arboretum zal i.s.m. het IVN Noord verder worden ontwikkeld.

FestiValderAa 2019

De Stichting Andere Activiteiten Schipborg kan rekenen op een bijdrage van € 4.500 voor de organisatie van het driedaags cultuurfestival van 5 t/m 7 juli 2019 in Schipborg.

FestiValderAa is een driedaags cultuurfestival in juli in Schipborg en omgeving. Drentenaren, festivalgangers en bezoekers uit heel Nederland ontmoeten hier podiumkunstenaars, die hun werk doen op het speciaal daarvoor ingerichte festivalterrein of op de verschillende locaties in en rond het dorp. (Straat)theater, muziek en dans zijn hier ingebed in de unieke natuurlijke omgeving: het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Naast theatervoorstellingen en concerten zijn er tal van randactiviteiten voor jong en oud. In de uitvoering wordt het festival geheel duurzaam geproduceerd.

Het artistieke profiel wordt nader gedefinieerd aan de hand van de volgende drie doelstellingen: toegankelijkheid, bijzonderheid en duurzaamheid. De grondgedachte is en blijft dat FestiValderAa toegankelijk moet zijn voor iedereen, jong en oud, wel of niet cultureel onderlegd. De prijzen worden zo laag mogelijk gehouden, en er worden voorstellingen geprogrammeerd van bekend en onbekend talent.

School/dorpsfeest Yde – de Punt

Stichting Schoolfeest Comite Yde – de Punt kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 uit het Jenny Vrieling Fonds voor de organisatie van hun school/dorpsfeest.

Eens per vijf jaar organiseert de Stichting Schoolfeest comité Yde-De Punt een school/dorpsfeest. Dit jaar vindt het plaats van 14 t/m 16 juni 2019. Het unieke van het project is dat een bevolking van een relatief kleine gemeenschap al 125 jaar in harmonie een festival kan organiseren voor kinderen en volwassenen, waar feestplezier, creativiteit en saamhorigheid worden weerspiegeld in een fantastisch weekend. De optocht en de straatversieringen zijn van een kwalitatief zeer hoog niveau, en zijn het resultaat van maandenlange voorbereiding.

Het School/Dorpsfeest in Yde/De Punt is een sociaal cultureel gebeuren, waarin al jaren met succes een beroep wordt gedaan op het enthousiasme en de creativiteit van de bevolking. Door cabaret, koor en muziekavonden wordt gezocht naar een mix voor de totale jongere en oudere bevolking. De inburgering en het opnemen van nieuwkomers in het dorp in de bestaande gemeenschap wordt bevorderd door dit culturele evenement.

In de bijlage bij dit persbericht (pdf, 173 kB) staat aangegeven voor welke andere projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.