Vacature: lid Commissie rechtsbescherming


Wij zoeken voor de Commissie rechtsbescherming: Een commissielid (m/v)

De provincie Drenthe vindt het belangrijk bezwaarschriften en klachten goed en zorgvuldig te behandelen. Voor de behandeling heeft de provincie daarom een Commissie rechtsbescherming ingesteld.

De commissie en haar werkwijze

De commissie is een externe, onafhankelijke adviescommissie die de commissaris van de Koning, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten adviseert over de te nemen beslissing op bezwaarschriften en klachten. Hiertoe organiseert de commissie hoorzittingen en hoort zij bezwaarmakers/klagers, vertegenwoordiger(s) van het provinciebestuur en eventuele belanghebbenden. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat.

Per hoorzitting bestaat de commissie uit een voorzitter en twee leden. De commissie vergadert ongeveer tien keer per jaar, gedurende maximaal twee dagdelen per vergadering. De hoorzittingen vinden plaats op maandag in het provinciehuis te Assen. Er wordt gewerkt volgens een rooster dat voor een jaar wordt vastgesteld

Uw kwaliteiten

Wij zoeken een lid dat ook kan fungeren als plaatsvervangend voorzitter.

Daarom worden ervaren kandidaten gezocht die snel kunnen schakelen en beschikken over een kritische houding, goede besluitvormingsvaardigheden en een oplossingsgerichte instelling. Daarnaast verwachten wij dat u beschikt over ruime en actuele kennis van het algemeen bestuursrecht, ervaring met de behandeling van bezwaarschriften en klachten en affiniteit met het openbaar bestuur.

Onafhankelijkheid

De leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van of werken onder de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur. Evenmin mogen zij werken als gemeenteambtenaar of –bestuurder in Drenthe.

Benoeming en vergoeding

Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en deze benoeming kan maximaal tweemaal worden verlengd. De vergoeding bedraagt € 289,60 per dagdeel. Ook worden de reiskosten vergoed.

Interesse

Heeft u belangstelling? Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag uiterlijk 28 maart 2019. Uw reactie kunt u richten aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, onder vermelding van “Commissie rechtsbescherming” of via het e-mailadres rechtsbescherming@drenthe.nl. Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u contact opnemen met mevrouw S.I. Mulder, secretaris van de commissie, via (0592) 36 55 55.