Uitnodiging bijeenkomst winningsplan Diever


Maandag 25 februari 2019 houden de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de gaswinning in Wapse. De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Westerveld, Raadhuislaan 1 in Diever. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Vermilion Energy heeft bij het ministerie van EZK een gewijzigd plan voor de gaswinning in Wapse ingediend, omdat er meer gas aanwezig is dan vooraf gedacht. Het winningsplan heet ‘winningsplan Diever’. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besluit over deze plannen.

Adviesrol provincie, gemeente en waterschap

Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en waterschap Drents Overijsselse Delta adviseren de minister over deze besluiten. Dit is sinds 1 januari 2017 vastgelegd in de gewijzigde Mijnbouwwet. Om een goed advies uit te kunnen brengen aan het rijk, is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de omwonenden. Daarom organiseren de provincie Drenthe en gemeente Westerveld een bijeenkomst. Gedeputeerde Stelpstra en Wethouder De Jong vertellen u graag over de rol als adviseur en de kaders van advisering. Tijdens deze bijeenkomst kunt u meegeven welke vragen of zorgen er bij u leven en wat u belangrijk vindt dat provincie en gemeente in hun advies aan het rijk meegeven.

Aanmelden

Vanwege de zaalcapaciteit is aanmelden verplicht. U kunt zich aanmelden via www.provincie.drenthe.nl/bijeenkomstdiever of via het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerveld via: 14 0521. Aanmelden kan tot en met donderdag 21 februari 2019.