Onderzoek naar aanleiding brand Attero


Bij Attero is op vrijdag 4 januari brand ontstaan. De provincie Drenthe is bevoegd gezag van Attero en controleert daarom of de regels vanuit de omgevingsvergunning nageleefd worden. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) voert het toezicht uit namens de provincie. Naar aanleiding van de brand wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en de gevolgen van de brand en de mogelijke maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij hierover informeren.

Voor overige vragen over de brand en de gevolgen verwijzen wij naar de Veiligheidsregio Drenthe en de Gemeente Midden-Drenthe via www.vrd.nl