Start onderzoek Jeneverbes Drenthe


Op 20 december 2018 gaf gedeputeerde Henk Jumelet in het natuurgebied Drouwenerzand het startsein voor een veldexperiment naar herstel van de Jeneverbes in Drenthe. Het experiment is onderdeel van een groter onderzoek naar de bes. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit in opdracht van provincie Drenthe.

Toekomst Jeneverbes

De Jeneverbesstruik is kenmerkend voor Drenthe en komt in maar liefst veertien Natura2000 gebieden voor. Veel van deze struiken zijn oud en kiemen niet of nauwelijks. Dat zou kunnen betekenen dat de Jeneverbes het op korte termijn moeilijk krijgt. Om de bijzondere struik te behouden doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de redenen waarom in sommige gebieden wel nieuwe Jeneverbesstruiken groeien en in andere gebieden niet. Tijdens het veldexperiment worden Jeneverbeszaden ingetrapt in proefvakken waar verschillende vormen van bodembehandelingen zijn toegepast. De kennis die daaruit naar voren komt kunnen beheerders gebruiken bij het inrichten en het beheer van terreinen.

Levend visitekaartje

De provincie Drenthe voert vanuit het programma Natuurlijk Platteland tal van maatregelen uit in natuurgebieden om de natuur te beleven, beschermen en benutten. Soms is er eerst onderzoek nodig voordat de juiste maatregelen nodig zijn. Zowel het onderzoek als de maatregelen zijn bedoeld om de Drentse biodiversiteit te versterken. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Ik hecht veel waarde aan de samenwerking tussen de provincie Drenthe, haar partners en de Rijksuniversiteit Groningen. Samenwerking leidt tot herstel van onze natuur in zowel Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en in het boerenland. Drenthe wordt er mooier door. Dat waarderen zowel inwoners als gasten. Jeneverbesstruiken wil niemand kwijt, want ze vormen een levend visitekaartje van de Drentse biodiversiteit!”

Inzaaien Jeneverbeszaad. v.l.n.r. Sonja van der Meer, Rik Veldhuis, Henk Jumelet

Op de foto v.l.n.r. Sonja van der Meer, Rik Veldhuis, Henk Jumelet