Start aanleg zonnepark Rogat


Woensdag 11 juli hebben de gedeputeerden Henk Brink (wegen en vaarwegen) en Tjisse Stelpstra (energie) en bestuurder Hans Peereboom van het Waterschap Drents Overijsselse Delta de eerste zonnepanelen op het nieuw aan te leggen zonnepark bij het provinciale steunpunt Rogat gelegd.

Henk Brink:

Met dit zonnepark kunnen we de stroom opwekken die nodig is om het gemaal Rogat te laten werken. Het is toch prachtig dat we hier de ruimte hebben om duurzaam energie op te wekken en die energie ook meteen te kunnen benutten.

Tjisse Stelpstra:

Tegen de achtergrond van het kersverse Klimaatakkoord is dit een stap in de goede richting voor het verduurzamen van het energiegebruik in de provincie.

Oppompen bij droogte

Het gemaal Rogat in de Hoogeveensche Vaart zorgt, vooral in tijden van droogte, voor het oppompen van water voor de watervoorziening in een groot deel van Zuidoost-Drenthe. Het is het eerste zonnepark in Drenthe dat speciaal voor de stroomvoorziening van een gemaal wordt aangelegd. Het opgepompte water wordt door de waterschappen verder verdeeld.

Draaiuren

Het gemaal Rogat heeft twee pompen van elk 180 kwh, die elk 4.08 kuub water per seconde kunnen verplaatsen. In totaal dus 8.19 kuub per seconde (8.000 liter per seconde).

Het aantal uren dat ze moeten draaien is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en varieert russen de 700 en 1400 uren per jaar. Het gemiddelde stroomverbruik per jaar voor beide pompen is ongeveer 180.000 kwh per jaar. In kosten uitgedrukt is dat 30.000 euro.

Op te wekken stroom

De 702 zonnepanelen kunnen jaarlijks ongeveer 190.000 kwh aan stroom opbrengen (ongeveer 850 draaiuren voor de pompen). De stroom gaat via een kabel onder het kanaal door over 250 meter naar het gemaal. Het zonnepark is klaar op 27 juli.

Plaatsen zonnepanelen Rogat