Werkzaamheden met afsluiting N863 Nieuw-Schoonebeek – grens Duitsland


Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 3 augustus en van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 5 oktober werkt de provincie Drenthe aan de provinciale weg N863 (Europaweg) tussen Nieuw-Schoonebeek en grens met Duitsland. De weg wordt dan opnieuw geasfalteerd. Ook worden er negen betonnen duikers voor afwatering aangebracht onder de N863. Het is nodig de weg daarvoor een aantal weken af te sluiten.

Verkeershinder en omleidingen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen. De volgende weggedeelten zijn dan afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer:

  • Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 3 augustus (fase 1) tussen de kruising van de N863 met de Dr. Ing. H.A. Stheemanstraat en de grens met Duitsland.
  • Van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 5 oktober (fase 2) tussen de bebouwde kom van Nieuw-Schoonebeek en de kruising van de N863 met de Ing. H.A. Stheemanstraat.

Fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. De lijnbussen van Qbuzz rijden tijdelijk een aangepaste route. Voor aanwonenden van de Europaweg blijft het altijd mogelijk hun woning te bereiken. Op de bijgevoegde kaartjes zijn de omleidingsroutes aangegeven.

Werkzaamheden in Duitsland

Direct over de grens bij Twist in Duitsland wordt in dezelfde periode (van 9 juli tot 21 september) gewerkt aan het verlengde van de N863 (Alt-Rühlertwist). Voor het verkeer van en naar Duitsland geldt dezelfde omleidingsroute als voor het verkeer tussen Nieuw-Schoonebeek en de grens.