GS-besluitenlijst 11 april 2018


Subsidieaanvraag consulent duurzame melkveehouderij Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen voor het aanstellen van een consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe. De consulent heeft haar waarde als verbindende schakel en bruggenbouwer naar het veld naar mening van alle partners bij het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe volop bewezen. Het jaar 2018 is belangrijk voor de uitvoering van dit programma en haar blijvende betrokkenheid daarbij en daarvoor een vereiste.

Project Uitrol 50 duurzaamheidsplannen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie te verstrekken aan LTO Projecten. Met dit bedrag krijgen in eerste instantie 50 melkveehouders de mogelijkheid om een duurzaamheidsplan voor hun bedrijf te laten opstellen. Daarmee krijgen zij inzicht in hoe zich op rendabele wijze naar een toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het plan geeft inzicht in aspecten van water, bodem, kringloop, biodiversiteit, energie en de sociaal-economische situatie.

Subsidieregeling Toekomstgerichte Melkveehouders

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling ''Toekomstgerichte melkveehouders'' open te stellen. Melkveehouders die op het gebied van duurzaamheid grote stappen maken, dan wel positief scoren, kunnen hiervoor gedurende drie jaar lang een beloning van de provincie krijgen die in totaal € 7.500,-- bedraagt. Alleen melkveehouders die beschikken over een duurzaamheidsplan kunnen deelnemen. Zie voor meer informatie dit persbericht.