Start ‘Centrumvernieuwing Schoonebeek’ een stap dichterbij


Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een half miljoen euro beschikbaar te stellen aan het project ‘Centrumvernieuwing Schoonebeek’. Dit project is mede bedacht door inwoners en ondernemers uit Schoonebeek en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Naast de voorgestelde bijdrage van de provincie Drenthe is de Gemeente Emmen van plan om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. Met deze totale investering kan o.a het Pallertplein in het centrum van Schoonebeek aanpakt worden.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Waardering hebben wij voor inwoners en ondernemers van Schoonebeek. Onder het motto ‘samen de handen uit mouwen’ hebben zij zelf gewerkt aan het mooier maken van het centrum van het dorp. Met deze voorgestelde investeringen kan het winkelcentrum ten zuiden van de Europaweg opgeknapt worden, waardoor het zicht op de winkels verbetert. Het winkelgebied wordt geconcentreerd en parkeerplekken worden uitgebreid. Een belangrijke impuls voor een vitaal platteland.”

De gemeente Emmen levert een bijdrage van 1,2 miljoen euro. Wethouder René van der Weide: “We investeren volop in centrumvernieuwing in dorpen en wijken en willen ook het centrum van Schoonebeek aantrekkelijk maken. Schoonebeek heeft al een stap vooruit gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers in 2015 zelf het voortouw hebben genomen. Na de afronding van fase 1 willen we zo snel mogelijk aan de slag met fase 2 om de tijdsduur van hinder in het dorp zo veel mogelijk te beperken. “

Initiatief van het dorp

Inwoners en ondernemers uit Schoonebeek sloegen in 2015 de handen ineen om een plan te bedenken om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Deze werkgroep kwam hiermee bij de gemeente en samen met de gemeente is dit plan verder uitgewerkt in twee fases. Tijdens fase 1 werd de Europaweg opnieuw ingericht met aansluitende fiets- en voetpaden. Ook de omgeving van ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats werd aangepakt.

Gemeenteraad en Provinciale Staten

De gemeenteraad van Emmen en Provinciale Staten besluiten binnenkort of de financiële bijdragen definitief beschikt kunnen worden.