Nieuwjaarsreceptie provincie Drenthe


In een vol provinciehuis heeft kersverse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma haar eerste nieuwjaarstoespraak gegeven. Maar niet voordat ze bezoeker Gerard Padberg de belofte van een selfie had gedaan.

Overzichtsfoto receptie

Tafel

De nieuwjaarstoespraak stond in het teken van de tafel. Die staat symbool voor de verbindingen die Klijnsma wil leggen. In haar werkkamer staat een grote ovalen tafel en binnenkort zal ook haar keukentafel in Assen staan. Aan deze tafels wil de commissaris veel mensen ontvangen.

Toespraak Jetta Klijnsma

Gelukkige Drenten

Dit allemaal om de Drenten gelukkiger te maken. Want, zo zei ze, het is heel mooi dat de kop van Drenthe het gelukkigst is van heel Nederland, maar dat zou heel Drenthe moeten zijn. Eén van haar speerpunten is dan ook Zuid-Oost Drenthe. Daar moet een regiodeal komen voor de Dutch Tech Zone, hét werkgelegenheidsproject in die regio. Daarover wil ze samen met gemeenten en bedrijven in overleg met Minister Schouten.

Doen-zit-in-onze-natuur (460p)

Gelijke behandeling

De commissaris stond ook stil bij de aardbevingen en de daaruit voortvloeiende schade. De Drentse inwoners moeten hetzelfde behandeld worden als de Groningse inwoners en daar gaat ze zich hard voor maken samen met gedeputeerde Stelpstra.

Na de Drentse nieuwjaarswens veul heil en zegen veur 2018 was het tijd voor de borrel.