Reactie provincie situatie Treant

De provincie vindt het van groot belang voor de inwoners van Drenthe dat voor iedereen goede zorg toegankelijk is. Over deze basisvoorziening zouden inwoners zich geen zorgen hoeven te maken. Dat is nu wel het geval en dat is onacceptabel. De door Treant aangekondigde sluiting van de afdeling verloskunde en de kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis in Emmen draagt niet bij aan een goede zorginfrastructuur en aan een vitaal Drenthe.

Het bestuur van Treant is allereerst verantwoordelijk voor het garanderen van goede zorg. Het is hun bedrijf, maar het zijn onze inwoners. Wij hebben samen met de Gemeente Emmen hierover aan de verantwoordelijke partijen onze zorgen geuit. En hierbij een dringend beroep gedaan om een zo snel mogelijke oplossing te zoeken.

Wij hebben aangeboden om vanuit onze faciliterende rol te ondersteunen door bijvoorbeeld onze netwerken aan te spreken. Treant heeft ons laten weten dat zij aanstaande vrijdag een plan presenteren over hoe nu verder. Zij laten dan ook de inwoners weten waar zij terecht kunnen voor verloskunde- en kinderzorg. Wij worden hierover geïnformeerd.