Cultuurfonds Drenthe steunt 22 projecten voor bijna € 69.000

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2017, bijna € 69.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 22 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

Dit jaar, op 20 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend.

Vier opvallende projecten zijn:

Theaterproductie Het Meisje van Yde

De Stichting FesTYvals kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 uit het Jenny Vrieling Fonds voor de Theaterproductie Het Meisje van Yde. Eén van de bekendste veenlijken uit de Nederlandse geschiedenis werd in mei 1897 ontdekt in het veen in de buurt van het dorpje Yde. Nog altijd zijn er veel vragen rondom de dood van het jonge meisje, waardoor ze één van de grootste mysteries van de gemeente Tynaarlo en heel Nederland is. Het meisje van Yde is al jaren een van de publiekstrekkers in het Drents Museum te Assen.

In mei 2018 wordt er op de vraag wat met haar gebeurd kan zijn, verrassend  antwoord gegeven in een mooie openlucht theatervoorstelling van formaat. Zowel amateurs als professionals zullen samenwerken in deze productie die minimaal 8 maal zal worden opgevoerd voor minimaal 350 bezoekers per keer. Het doel is het geven van een impuls aan de culturele infrastructuur van Yde en omgeving, zodat het structureel versterkt wordt. Daarnaast heeft het tot doel om inwoners gebruik te laten maken van of deel te laten nemen aan het bijwonen en het ontwikkelen van een openluchtvoorstelling. De bereikte doelgroep zijn de inwoners van Yde, gemeente Tynaarlo en het verzorgingsgebied van 20 km rond de gemeente Tynaarlo in Drenthe en Groningen, maar ook nationaal kan dit een interessante voorstelling zijn voor bezoekers en toeristen. De voorstelling is ontwikkelt in het kader van Tynaarlo Culturele Gemeente van Drenthe 2017-2018 en sluit naadloos aan bij het thema 'FesTYvals - Historie met een knipoog'.

Project The American Dream

De Stichting Cultureel Hart Assen kan rekenen op een bijdrage van €  7.500 voor het project The American Dream. Van november 2017 t/m mei 2018 is de dubbeltentoonstelling The American Dream – American Realism 1945 – 2017 te zien in het Drents Museum en de Kunsthalle in Emden (100.000 bezoekers). Voor Stichting Cultureel Hart Assen -een samenwerkingsverband tussen culturele instellingen van Assen, MKB en horeca- is dit een prachtige kans om verbinding tot stand te brengen tussen toerist en inwoner van de regio Drenthe en tussen de verschillende culturele instellingen in Assen. Daarom hebben de instellingen gezamenlijk een rijk cultureel randprogramma bij de tentoonstelling ontwikkeld, dat toegankelijk is voor een breed en divers publiek. Soms verdiepend, soms verbredend, maar altijd gerelateerd aan de tot de verbeelding sprekende thematiek van de tentoonstelling: The American Dream.

Project Spetterende Letteren

De Stichting Zeebriesz kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor het project Spetterende Letteren. Deze muzikale literaire voorstelling wordt zowel in de provincie Drenthe als in Amsterdam gespeeld, waardoor de relatie tussen stad en deze provincie zichtbaar en hoorbaar wordt. Er zijn veel literaire verbindingen te leggen. Initiatiefnemer Chris Bernhart heeft in Emmen gewoond en gaat terug naar zijn roots. Daar leerde hij naar verhalen te luisteren en zelf nu te vertellen. Stad en platteland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Door met een motorzijspan langs iconische locaties te gaan, wordt de relatie tussen Amsterdam en Nieuw Amsterdam zichtbaar. Spetterende Letteren maakt het publiek deelgenoot van deze gemeenschapelijke historie op een swingende en hedendaagse wijze. Het publiek wordt uitgedaagd en aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar iconische locaties en deze op de kaart te zetten. Op die manier wordt er een digitale community gebouwd waardoor deelnemers zich met het project kunnen verbinden. Top musici en bekende en minder bekende auteurs staan op de planken op 10 theaters en bibliotheken in Drenthe en 10 plekken in Amsterdam. Er zijn er verschillende enthousiaste organisaties in Drenthe die hier graag aan mee willen werken, zoals C + B Museum Grolloo, Huus van de Taol Beilen, Grote Kerk Cultureel Emmen, Schouwburg Ogterop Meppel, Cafe Groothuis Emmen, Cultuurpodium Van Slag Borger, Muziekcafe 't Keerpunt Spijkerboor.

Tentoonstelling ‘Tussen kunst en geschiedenis’

De Stichting Stedelijk Museum Coevorden kan rekenen op een bijdrage van € 3.750 voor de tentoonstelling ‘Tussen Kunst en Geschiedenis’. Acht kunstenaars uit Drenthe en Nederland, die in verschillende disciplines werken worden uitgenodigd om aan dit project deel te nemen. Deze kunstenaars hebben vanuit hun eigen achtergrond al interesse in verhalend werk, historie en/of archeologie. Tijdens een bijeenkomst krijgen de kunstenaars uitleg over de collectie en vervolgens kiezen zij zelf een object of een verhaal uit de geschiedenis van Coevorden. Naar aanleiding hiervan wordt onderzoek verricht naar de gekozen historische objecten of verhalen en maken de kunstenaars een nieuw kunstwerk. Het nieuwe kunstwerk kan subjectief of wetenschappelijk gericht zijn en daarmee een verrijking voor de kennis over de geschiedenis van Coevorden. Het nieuwe kunstwerk en collectiestuk worden tijdens de tentoonstelling naast elkaar geëxposeerd. Er wordt een (gratis verkrijgbare) tentoonstellinggids gedrukt, activiteiten (lezingen en workshops i.s.m. met de kunstenaars) voor jong en oud georganiseerd en er worden diverse promotiemiddelen ingezet. Door de artistieke collectievertaling wordt er door middel van de tentoonstelling antwoord gegeven op vragen die voor zowel de kunstenaar als bezoeker van belang zijn, zoals: wat gebeurt er met de historische en nieuwe objecten wanneer ze naast elkaar geëxposeerd worden en ga je daardoor op een andere manier naar het object en de geschiedenis kijken? Door deze tentoonstelling wil het museum een nieuwe samenwerking met kunstenaars aangaan en een nieuw en breder publiek aantrekken dat ook kunstgericht is.

In de bijlage bij dit persbericht (pdf, 91 kB) staat aangegeven voor welke andere projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.