Verdere energiebesparing bij Drentse openbare zwembaden

Energieadviseur helpt zwembaden

De afgelopen vier jaar hebben zeven openbare zwembaden in Drenthe hun energieverbruik flink weten te verminderen. Dat deden ze door te investeren in energiebesparende maatregelen. De provincie Drenthe wil samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) zorgen voor een verdere verlaging van dit energieverbruik.

Afgelopen maand bezocht de RUD met een energieadviseur de zwembaden.

Tijdens de bezoeken werd gekeken of het zwembad voldoet aan de geldende regels voor energiebesparing. Tegelijkertijd onderzocht de energieadviseur samen met de zwembadbeheerders wat er nog verbeterd kan worden. Denk hierbij aan maatregelen als ledverlichting, isolatie en energiezuinige waterverwarming. De zwembadbeheerders kregen ook advies over de manier om de energiebesparing te financieren. Hiermee gaan de kosten omlaag en wordt het zwembad duurzamer.

Van zonnecollector tot isolerend afdekzeil

Barend Lukkien van het zwembad De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Eelde/Paterswolde vindt het heel belangrijk dat ook de zwembadmedewerkers bewust meewerken. Dit gaat dan over het gebruik van een afdekkleed als er niet gezwommen wordt of het uitzetten van de pomp als de glijbaan niet in gebruik is. De volgende maatregelen zijn onder andere genomen door Drentse zwembaden:

  • Bij Bad Hesselingen in Meppel zijn 540 zonnepanelen geplaatst en wordt restwarmte gebruikt;
  • Bij het Zomerbad Peize investeerde men in dekkleden en zien ze kansen om over te stappen naar een warmtepomp;
  • In het Bosbad in Noord-Sleen wordt het zwemwater voor een deel verwarmd door zonnecollectoren;
  • Stichting Bosbad Vledder gebruikt een afdekdeken en stelt de zonnecollectoren beter af.

Vervolg

In het najaar 2017 nodigen de RUD Drenthe en de provincie Drenthe de zwembadbeheerders uit voor een werkbijeenkomst waar onder meer de energiescans en de plannen besproken worden om nog meer energie te gaan besparen. Deze stimuleringsmaatregel is onderdeel van de brede aanpak om energiebesparing te stimuleren bij sportaccommodaties, zorginstellingen, schoolgebouwen, MKB en industrie.

Achtergrond

In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen. In het verlengde daarvan hebben Provinciale Staten van Drenthe in de in 2016 vastgestelde Energieagenda 2016 – 2020 uitgesproken dat Drenthe in 2050 energieneutraal wil zijn. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I en M) stimuleert de omgevingsdiensten, waaronder ook de RUD Drenthe om het energietoezicht te intensiveren.