GS-besluitenlijst 14 juli 2017

GS informeren PS over procedure Soorten Effect Rapportage Groot Wild

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen rondom de SER met betrekking tot de mogelijke herintroductie van edelherten en de spontane terugkomst van damherten in het Drents-Friese Wold.

Voortgang motie armoede en onderzoek intergenerationele armoede

Gedeputeerde Staten hebben samen met de provincie Groningen ingestemd een onderzoek naar intergenerationele armoede te ondersteunen. Daarvoor is voor 3 jaar € 30.000 beschikbaar gesteld. Zij hebben Provinciale Staten daarvan op de hoogte gesteld en gelijktijdig ook de voortgang gemeld over de uitvoering van de motie over armoede uit 2016.

Sociaal ondernemen in Drenthe

Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om als provincie sociaal ondernemerschap in Drenthe te stimuleren. Op basis daarvan gaan Gedeputeerde Staten aan de slag met een aantal concrete maatregelen om de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Drenthe te stimuleren. Te beginnen met een campagne direct na de zomer, die stakeholders mobiliseert om samen de schouders te zetten onder de “betekeniseconomie” in Drenthe.