EntreNous vlag gehesen in Frederiksoord

Vlag-hijsen-entre-nous

Op woensdag 12 juli 2017 werd een volgende stap gezet voor het project Basiskamp Entre Nous.  Als symbool voor een unieke bundeling van krachten hezen gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, wethouder Van Schelven van gemeente Westerveld, kolonel Hagenaars van Defensie en directeur Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid gezamenlijk de vlag. Met Entre Nous, een humanitaire missie in eigen land, wordt de discussie over de naoorlogse verzorgingsstaat verbreed. Dit kunstproject aan de rand van Frederiksoord in Drenthe is in september open voor publiek.

Onder toeziend oog van de betrokken partijen werden de Nederlandse,  gemeentelijke en de Entre Nous vlaggen gehesen. Dit werd begeleid door drie trompettisten van muziekvereniging VCE en Advendo Diever die ‘Opening van de ban’ speelden.

Programma september

In september wonen en werken twaalf kunstenaars in Basiskamp Entre Nous en wordt er in de weekenden een uitgebreid  publieksprogramma georganiseerd. De kunstenaars worden vanuit elke provincie ‘opgezonden’ naar Drenthe en werken - in interactie met hun omgeving en de aangereikte thema’s - aan verzorgingsstaatgerelateerde onderwerpen. Er zitten denkers, filosofen, wetenschappers en nieuwe initiatieven aan tafel. Door bruggen te bouwen tussen kennis en middelen uit de democratische driehoek (burger, bedrijfsleven en overheid), creëert bedenker Edwin Stolk een  unieke infrastructuur voor een onderzoek naar de verzorgingsstaat van morgen. Ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties worden opgeroepen hun steentje bij te dragen om dit te realiseren.

Wat kunnen we leren van Johannes van den Bosch?

In de weekenden zijn er debatten en lezingen over vragen als:  Welke vorm van democratie past bij de toekomstige samenleving zoals die zich lijkt te ontwikkelen? Maar ook de sociale kwestie in de 21e eeuw komt aan bod: hoe kan armoede in onze zeer welvarende maatschappij worden uitgebannen? Al met al wat leren we van Johannes van den Bosch en wat kunnen we daarvan meenemen naar onze toekomst?

Meer informatie

Heeft u interesse om bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met stichting KiK (stichtingkik@xs4all.nl – 0629381482). De ontwikkelingen in en rond het basiskamp zijn te volgen op de facebookpagina van @BasiskampEntreNous en Stichting KiK en via de speciale website voor dit project.