Provincie Drenthe steunt ontwikkeling circulaire economie


Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om € 750.000 cofinanciering beschikbaar te stellen aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). Naast de aanvraag bij de provincie Drenthe wordt een subsidieaanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Met de subsidie kunnen de activiteiten van NICE, voor de periode van 2023 tot en met 2025, worden voortgezet in het project NICE MOVES. Dit project heeft als doel  Drentse mkb-bedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van hun circulaire plannen, initiatieven te ontwikkelen die leiden tot een vergroting van de vraag naar circulaire producten en studenten op te leiden tot young professionals in de circulaire economie.

Gedeputeerde Henk Brink: “De ontwikkeling naar een circulaire economie is een noodzakelijke,    uitdagende opgave die kansen biedt voor het Drentse bedrijfsleven. NICE helpt het mkb bij de ontwikkeling en uitvoering van hun circulaire vraagstukken. Of brengt ze in contact met de juiste partners zoals kennisinstellingen of studenten. Op deze manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie in Drenthe.”

Sinds de oprichting in 2019 heeft NICE onder de noemer NICE Matters gewerkt aan diverse circulaire vraagstukken van overheden, kennisinstellingen en ondernemers. Er zijn bijna 80 Drentse mkb-bedrijven betrokken geweest bij 21 innovatietrajecten. Samen met 265 andere bedrijven en meer dan driehonderd mbo,- hbo- en wo-studenten is gewerkt aan innovaties die de circulaire economie in Drenthe stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van circulaire woningen in Drenthe Woont Circulair, het gebruik van reststromen voor het verbouwen van voeding in Circle of Food en het stimuleren van circulair ondernemen in de vrijetijdseconomie. Deze resultaten bieden een stabiele basis voor het vervolgproject NICE MOVES.

De komende jaren gaat NICE verder met het aanjagen en stimuleren van circulaire projecten. NICE: “De roep om een alternatief voor het huidige lineaire economische systeem klinkt luider en luider. Echter is dit maatschappelijk nog niet altijd mogelijk en daar staat NICE. Daar helpen waar het hard nodig is om de omslag naar circulair produceren en ondernemen te maken”.

Stichting NICE heeft bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een subsidieaanvraag gedaan voor het Drentse aandeel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Begin december besluit het Dagelijks Bestuur (DB) van het SNN over deze aanvraag. De cofinanciering van de provincie Drenthe is onder voorbehoud van een positief besluit van het SNN.