Ondertekening 4e Design Deal Koloniën van Weldadigheid tijdens de Dutch Design Week 2022 in Eindhoven


De 4e Design Deal Koloniën van Weldadigheid is officieel van start gegaan tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Design studenten en ontwerpers gaan naar aanleiding van deze ‘deal’ aan het werk met het Werelderfgoed in Veenhuizen door middel van ontwerp-experimenten. De ontwerpen maken het onzichtbare zichtbaar en maken de verhalen in het landschap tastbaar en beleefbaar. Sinds 2013 werken de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, PI Veenhuizen, KETTER&Co en Design Academy Eindhoven (DAE) samen in de Design Deals. Nieuwe partners in de 4e designdeal zijn het Drents Archief, het Gevangenismuseum en de Nieuwe Rentmeester.

De Design Deal werd ondertekend door (vertegenwoordigers van) provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, PI Veenhuizen, KETTER&Co, Design Academy Eindhoven, Drents Archief, Nationaal Gevangenismuseum en Nieuwe Rentmeester.

Design-studenten, stagiaires, alumni en een curator werken van 2023 tot en met 2025 in Veenhuizen om designopdrachten te doen. Het thema van de opdrachten is ‘Design en Landschap’. De studenten zoeken naar oplossingen voor opgaven in het landschap, zoals bijvoorbeeld hoe er slim omgegaan kan worden met energie in een kwetsbaar en monumentaal gebied. De opdrachten leveren nieuwe inzichten op en nieuwe economische dragers voor bijvoorbeeld leegstaande monumenten in Veenhuizen.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “Na drie eerdere succesvolle deals is deze 4e een vernieuwde en verbrede designdeal. Inmiddels is Veenhuizen Unesco Werelderfgoed geworden als onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid. Naast de betrokken partners doet nu ook het Drents Archief mee, met het énorme archief van en over de mensen die leefden in de landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. Ook het Nationaal Gevangenismuseum doet mee, om de resultaten in exposities te laten zien. Stichting de Nieuwe Rentmeester, de organisatie die in 2021 ruim 80 Rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf overnam om de beleefbaarheid nog beter te faciliteren, is ook aangesloten. Kortom, nog meer samenwerking met partners in de regio en meer aandacht voor delen met het publiek.”

Voor de periode 2023-2025 doen alle partners een bijdrage in personele inzet en geld. Er is ruimte voor andere Koloniën van Weldadigheid en partijen om in de komende jaren aan te sluiten, op voorwaarde van inzet en meefinanciering.

Eerdere producten die zijn voortgekomen uit Design Deals zijn een pen die schrijft met turfwater (de ‘turver’) en een fiets die gedetineerden in PI Veenhuizen kunnen lassen als afsluiting van hun lasopleiding als stap naar herintreding (de ‘LAS-tig’). Op www.collectieveenhuizen.nl is meer te zien en lezen over wat eerdere Deals hebben voortgebracht.