Dertiende Aardkundig Monument van Drenthe staat in boswachterij Ruinen


In boswachterij Ruinen is op donderdag 27 oktober het dertiende Aardkundig Monument van Drenthe onthuld. Het gaat om Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg in tussen Echten en Ruinen in de gemeente De Wolden. Deze smeltwaterheuvel is ontstaan doordat zand en grind werd afgezet bij het afsmelten van het landijs. De gemeente De Wolden is de laatste gemeente in rij van alle Drentse gemeenten met een Aardkundig Monument.

“Het is de laatste, maar zeker niet de minste”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “De Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg is één van de in totaal achttien smeltwaterheuvels in onze provincie, maar de meest gave van allemaal. Daarom is het terecht benoemd tot een aardkundig monument”. De gedeputeerde onthulde het Aardkundig monument met wethouder Gerrie Hempen van gemeente De Wolden en Albert Henckel van Staatsbosbeheer. Daarbij kregen zij hulp van leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van Kindcentrum ’t Echtenest uit Echten en uit groep 7 en 8 van Integraal Kindcentrum ’t Oelebröd in Ruinen.

De Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg is ontstaan in de voorlaatste ijstijd doordat de ijskap die er bovenop lag is gaan smelten. Door het smelten van het ijs bleven zand en grind over en vormden een heuvel in het landschap. De heuvel is begroeid met heide. Staatsbosbeheer laat er Drentse heideschapen grazen, zodat het niet dichtgroeit tot bos. Aan de voet is het natter. Daar groeien bijzondere plantensoorten zoals bruine en witte snavelbies en kleine zonnedauw. De heuvel ligt als een open oase in de boswachterij Ruinen, dat zich verder kenmerkt door bossen met hier en daar vennen en stuifzand. Een prachtig fiets- en wandelgebied met diverse routes.

Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg is het dertiende Aardkundig Monument. Drenthe heeft echter twaalf gemeenten. Er is dan ook één gemeente met twee Aardkundige Monumenten. Dat is de gemeente Noordenveld met Het Stobbenven (oerbos in laagveen) en De Kleibosch (potklei-afzetting), beide nabij Roderwolde. Andere monumenten zijn de forten de Herenplaten Nuilerveld (Hoogeveen), dekzandrug Orvelte (Midden-Drenthe), stuwwalresten Havelterberg (Westerveld), bodemprofiel drie ijstijden Donderen (Tynaarlo), actief stuifzand Drouwenerzand (Borger-Odoorn), pingoruïne Mekelermeer (Coevorden), levend hoogveen Bargerveen (Emmen), uitblazingskom Duunsche Landen (Aa en Hunze), Peelo-zand in de wijk Peelo (Assen) en veenbeek De Reest (Meppel).

Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond.