Provincie verhoogt opnieuw budget subsidieregeling oplossingen netcongestie


Provincie Drenthe verhoogt opnieuw het budget in de subsidieregeling ‘Oplossingen voor netcongestie bij duurzame energieproductie’. In januari 2023 komt er nog eens € 50.000 bij voor haalbaarheidsonderzoeken en € 400.000 voor de uitvoering van technische oplossingen. In juni 2022 werd het bedrag in de regeling al verhoogd met € 200.000 vanwege de vele aanvragen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Het succes van de regeling laat zien dat er behoefte is aan oplossingen vanwege het niet terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Daar hebben wij als provincie echt zorgen over. Die zorgen hebben wij vorige week nog geuit richting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na berichtgeving van netbeheerders dat het net in Drenthe op slot zit. Ik hoop dat we snel hulp krijgen van het ministerie. Ondertussen doen wij als provincie wat we kunnen, onder andere met het verhogen van het budget in de regeling".

In Drenthe hebben sinds de openstelling van de regeling op 15 januari 2022 tien initiatieven subsidie aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek en twaalf voor realisatie van een technisch oplossing. Eén van die twaalf is Straalbedrijf Van Het Hoge in Zuidwolde die onder andere grondverzetmachines, vrachtauto's en boten stralen en spuiten. Vanwege deze werkzaamheden ontstaan gedurende de werkweek dagelijks een aantal keren per dag hoge pieken in het stroomverbruik. Reden voor het bedrijf om te gaan verduurzamen en zonnepanelen te plaatsen.

Aangezien het bedrijf geen stroom kan terugleveren aan het net, deed het een beroep op de subsidieregeling voor een oplossing. Die oplossing is gevonden in opslag van opgewekte elektriciteit in een batterijsysteem. Op deze manier kan het bedrijf toch zonnepanelen plaatsen met een kleinere netaansluiting. Dat zorgt weer voor minder inkoop van elektriciteit, zodat de kosten voor de netaansluiting ook lager zijn.

Andere voorbeelden van initiatieven die een beroep hebben gedaan op de regeling zijn onder andere Voetbalvereniging Nieuw Buinen, Hippisch Centrum Exloo en Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam. Zij hebben allemaal zonnepanelen en een accupakket waarin zij opgewekte stroom opslaan. De opgeslagen stroom wordt gebruikt op het moment dat zij het nodig hebben.

Subsidieregeling

De subsidieregeling ‘Oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie’ is sinds 15 januari 2022 opengesteld voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor Initiatiefnemers van projecten rond duurzame elektriciteitsproductie die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Zij kunnen een aanvraag doen voor een haalbaarheidsonderzoek of voor technische oplossingen. Meer informatie over de regeling is te vinden bij het subsidieloket van provincie Drenthe.