Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit verlengd


De subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) wordt met drie maanden verlengd tot 30 september 2022. Dit besloot Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Drenthe in haar vergadering van 24 mei.

Met de subsidie wil Gedeputeerde Staten de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen stimuleren. Op die manier wil de provincie de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden verbeteren en daarmee de ontwikkeling van sterke steden en dorpen en een vitaal platteland ondersteunen.

Van het beschikbare budget (1 miljoen in 2022) is op dit moment meer over dan van vooraf ingeschat. Ook in 2021 werd het subsidiebedrag niet volledig benut. “Om initiatiefnemers meer tijd te geven om een aanvraag in te dienen willen we nu het loket langer openhouden. In plaats van 30 juni wordt het 30 september. Daarnaast gaan we de HRK-regeling de komende tijd extra onder de aandacht brengen”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Aanvragen voor de HRK-subsidie kunnen worden ingediend bij het subsidieloket van de provincie Drenthe.