Provincie Drenthe tekent met gemeente Westerveld en schoolbesturen uit 7 gemeenten intentieverklaring voor verduurzaming van (school)gebouwen


Steeds meer Drentse schoolbesturen gaan aan de slag met verduurzaming via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Drenthe. Om deze start te markeren, ondertekenden verschillende schoolbesturen een intentieverklaring op obs Commissaris Gaarlandt, de openbare basisschool in Nijeveen. Al eerder tekenden drie schoolbesturen uit de gemeente De Wolden deze verklaring samen met de gemeente. Nu komen daar nog de gemeente Westerveld en acht schoolbesturen bij uit de gemeenten Westerveld, Meppel, Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Hoogeveen.

De Wolden was de eerste gemeente die samen met de deelnemende schoolbesturen (Wolderwijs, TrEf Onderwijs en De Wegwijzer) startte met het programma. Nu komen daar vanuit diverse gemeenten een aantal bij. Het gaat om : Stichting Promes uit Meppel, PCBS Het Mozaïek uit Hollandscheveld, OPO Borger-Odoorn uit Borger, Fiers uit Coevorden, Hondsrug College uit Emmen, Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe uit Meppel, Stichting Talent Westerveld uit Diever en De Nieuwe Veste uit Coevorden. Tevens ondertekent wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld de intentieverklaring, omdat deze kleine gemeente (< 25.000 inwoners) ook deelneemt aan het programma. De gemeente gaat hierbij aan de slag met 8 gebouwen (variërend van de scholen, sportlocaties, het afvalbrengstation tot een dorpshuis en het gemeentehuis). Bij de 11 schoolbesturen gaat het in totaal om verduurzaming van 45 gebouwen.

Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

De provincie Drenthe helpt maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen met het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk vastgoedeigenaren zijn bijvoorbeeld schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders uit de langdurige zorg en eerstelijnszorg, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Ook gemeenten met minder dan 25.000 inwoners komen in aanmerking voor het programma. “Het markeren van het startmoment met de betrokken schoolbesturen en de gemeente Westerveld draagt bij aan een positief geluid in de energietransitie", vertelt Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie. “Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie op het gebied van energie en klimaat.”

Vanuit het programma worden de vastgoedeigenaren ondersteund met gratis begeleiding en advies van ervaren deskundigen om tot een plan van aanpak te komen. De adviezen worden gebundeld in een aantal opdrachten uitgevraagd, maar er is wel altijd sprake van maatwerk per vastgoedeigenaar. Het gaat onder andere om het uitvoeren van energiescans, quickscans, second-opinions/updates van eerder uitgevoerde energiescans en een aantal technische en procesmatige vraagstukken bij verschillende scholen en overig maatschappelijkvastgoed. Dit varieert van advies met betrekking tot hittestress en ventilatievraagstukken tot het maken van een duurzame portefeuilleaanpak en het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen.