Gemeente De Wolden is Culturele gemeente van Drenthe in 2023-2024


Gemeente De Wolden kan aan de slag met de productie en uitvoering van het programma ‘Wide Wold‘ voor de culturele gemeente van Drenthe 2023-2024. Het college van Gedeputeerde Staten besloot vandaag om een subsidie van €90.000,-- toe te kennen aan De Wolden voor de uitvoering van de plannen waarin de toekomst van het platteland centraal staat.

Wide Wold

De Wolden maakt als Culturele Gemeente een start in het voorjaar van 2023, het jaar waarin de gemeente haar vijfentwintigjarige bestaan viert. Vanaf dat feestelijke startmoment gaan creatieve professionals in samenwerking met inwoners (jong en oud) en creatievelingen een jaar lang aan de slag om projecten te ontwikkelen die de toekomst verbeelden van het leven in De Wolden; van het leven op het platteland. Ze doen dat in de wetenschap dat juist het leven op het platteland, als gevolg van met name de klimaatopgaven, onherroepelijk gáát veranderen. En aan die onvermijdelijke verandering wil de gemeenschap liever ook zélf vormgeven: door het bouwen van een tijdelijke ‘dorp’ in het midden van de gemeente. Dit wordt het centrum waar in 2024 alle creatieve activiteiten en projecten samenkomen. Wethouder Albert Haar: “De Wolden is een bloeiende gemeente in velerlei opzichten. Er gebeurt al veel op cultureel gebied en er gaat nog meer gebeuren en dat gaan we laten zien”. Gedeputeerde Vedelaar: “Kunst en cultuur kunnen ons inspireren om na te deken over de toekomst, in een tijd waar veel transities plaats moeten vinden. Als provincie steunen we de Drentse gemeenten hierbij.“

Over culturele gemeente in Drenthe

Sinds 2002 benoemt de provincie eens in de twee jaar een culturele gemeente in Drenthe. Het doel van de culturele gemeente is het geven van een impuls aan culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten, zodanig dat de culturele infrastructuur structureel versterkt wordt. Daarnaast heeft het tot doel om inwoners en bezoekers van Drenthe gebruik te laten maken van of deel te laten nemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.

De Wolden neemt in 2024 het stokje over van Coevorden, dat nu culturele gemeente is. Eerdere culturele gemeenten waren Midden-Drenthe(2019-2020), Tynaarlo (2017/2018), Emmen (2015/2016), Meppel (2013/2014), Aa en Hunze (2011), Westerveld (2009), Hoogeveen (2007/2008), Assen (2005) en Borger-Odoorn (2002).