Gedeputeerde Stelpstra nieuwe President Noordzeecommissie


Op maandag 23 mei 2022 is gedeputeerde Tjisse Stelpstra tijdens de Annual Business Meeting in Brugge verkozen tot President van de Noordzeecommissie (Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) North Sea Commission). Het gaat om een benoeming van twee jaar. “Ik ben erg blij met dit voorzitterschap, dat ons in de gelegenheid stelt om de (Noord) Nederlandse positie in de CPMR te versterken. Bovendien vergroot het ons netwerk in Europa en biedt het kansen om de Europa Agenda (2021-2024) die we vanuit Drenthe hebben opgesteld verder te brengen", aldus gedeputeerde Stelpstra.

Concreet betekent het presidentschap dat de gedeputeerde aanwezig is bij de jaarlijkse Annual Business Meeting en drie keer per jaar aanschuift bij het Uitvoerend Comité (Executive Committee) dat verantwoordelijk is voor de strategische aansturing van de CPMR Noordzeecommissie. Verder zal de gedeputeerde tweemaal per jaar aanwezig zijn bij de CPMR Political Bureau en aanschuiven bij de jaarlijkse CPMR General Assembly. Dit wordt voorbereid door het secretariaat van de Noordzeecommissie, dat Drenthe sinds januari 2022, samen met Groningen invult.

De CPMR Noordzeecommissie is een samenwerkingsplatform voor regio's rond de Noordzee dat probeert gemeenschappelijke belangen te bevorderen, vooral in relatie tot instellingen van de Europese Unie, nationale regeringen en andere organisaties die zich bezighouden met de kwesties die relevant zijn voor de Noordzee Regio. De belangrijkste doelstellingen zijn het promoten en creëren van bewustzijn van het Noordzeegebied, het ontwikkelen en verkrijgen van financiering voor gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven en de lobby voor een beter Noordzeegebied. Hiervoor is een ‘North Sea Strategy 2030’ opgesteld.

Om deze doelstellingen te behalen werkt de commissie met vier thematische werkgroepen die aansluiten bij de aandachtsgebieden van het samenwerkingsplatform. Gedeputeerde Stelpstra was de afgelopen jaren (vice-) voorzitter van de werkgroep Energie en Klimaatverandering. Deze werkgroep houdt zich bezig met hernieuwbare energie, efficiency, mogelijkheden voor ondergrondse CO2 opslag en klimaatadaptatie. Deze werkgroep ontwikkelde de afgelopen jaren en actieplan voor klimaatadaptatie in de Noordzee regio en een waterstofstrategie.

Meer informatie over de Noordzeecommissie is te vinden op CPMR North Sea Commission – Website of the CPMR NSC (cpmr-northsea.org)

Van links naar rechts: Safiya von Amsberg (Communication and Public Affairs officer), Nina Knol (Executive secretary), Andreas Lervik (Vice President), Tjisse Stelpstra (President), Marianne Chesak (Vice President), Johan Scholte (Assistant executive secretary)

Van links naar rechts: Andreas Lervik (Vice President), Tjisse Stelpstra (President), Marianne Chesak (Vice President)