Koninklijke Erepenning voor Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld


Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld heeft op vrijdag 4 maart de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Deze erepenning werd uitgereikt vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging en de bijzondere plaats die het evenement inneemt in Zuidoost-Drenthe.

De Koninklijke onderscheiding zou oorspronkelijk al in 2020 worden uitgereikt, omdat de tentoonstellingsvereniging toen 100 jaar bestond. Corona stond de festiviteiten toen in de weg. Nu wordt de erepenning alsnog uitgereikt en deze zomer gaat Het Zuidenveld van donderdag 7 tot en met zondag 10 juli, georganiseerd door de tentoonstellingsvereniging en Plaatselijk Commissie Schoonebeek (PLC), in de volle omvang door.

De historie van TTV Het Zuidenveld gaat terug tot 1920, toen acht (voormalige) gemeenten in Zuidoost-Drenthe besloten de handen ineen te slaan om jaarlijks bij toerbeurt binnen hun gemeentegrenzen een tentoonstelling met bijbehorende dorpsactiviteiten te organiseren. Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld is sindsdien een van de weinige, en misschien wel de enige, vereniging waar zowel paarden, pony’s, rundvee en schapen samenkomen. Naast deze veekeuringen werd van begin af aan een concours hippique georganiseerd.

De Zuidenveldtentoonstelling is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen. Dat is ook te danken aan alle activiteiten en festiviteiten die rondom de Zuidenveldtentoonstelling worden georganiseerd. Denk aan de optocht met  tuinverlichtingen, de lichtroute, de feestavonden in de tent en tal van andere activiteiten in het dorp.

De Zuidenveldtentoonstelling is daarom een uniek evenement dat zeer nauw verbonden is met het agrarische dna van Drenthe. Het draagt bovendien bij aan de gemeenschapszin, het gezellig en feestelijk samenzijn waarbij tradities in ere worden gehouden. Waar jong en oud, agrariërs en niet-agrariërs, nieuwkomers en Drenten die hier al hun leven lang wonen, elkaar ontmoeten.