Drenthe werkt aan schonere mobiliteit


Hoe zorgen we dat de CO2-uitstoot van ons verkeer en vervoer vergaand vermindert en hoe kunnen we slim, schoon en veilig reizen? Deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe samen met de Drentse gemeenten uitgewerkt in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Drenthe. Het plan richt zich op verminderen, veranderen en verbeteren: verminderen van het aantal vervuilende kilometers, veranderen van het gedrag van de weggebruiker en het verbeteren van infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn om anders reizen mogelijk te maken.

In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen groot en er is relatief veel autogebruik. Er liggen kansen voor schoner reizen met de auto, bijvoorbeeld elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Dat vraagt ook aandacht voor openbare laadpunten en deelmobiliteit. We stimuleren daarnaast het gebruik van de fiets. Het plan is op hoofdlijnen geschreven en bevat een routekaart met acht oplossingsrichtingen. Het college van Coevorden behandelt het plan volgende week, alle andere colleges hebben het RMP al vastgesteld. In het vervolgstadium medio 2022 wordt de aanpak breder ingestoken en zoeken de overheden naar samenwerking met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.

De aanleiding om samen de schouders eronder te zetten is het Klimaatakkoord uit 2019. Hierin geeft Nederland invulling aan het voornemen de CO2-uitstoot in de lucht verminderen: in 2030 stoten we in Nederland 49% minder broeikasgassen uit dan in 1990. Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat er per regio een RMP wordt opgesteld. De invloed van verkeer op de totale uitstoot in Drenthe is 30%. Het RMP kan dus een mooie bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.