Cultuurfonds Drenthe steunt 37 projecten voor € 114.037


Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2022 € 114.037 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 37 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

In 2022, op 24 juni, 14 oktober en 16 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum online kunnen worden ingediend.

In de bijlage bij dit persbericht (pdf, 103 kB) staat aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.

Vijf opvallende projecten zijn:

Staait n Bisschop veur Stad

Stichting Waark kan rekenen op een bijdrage van € 3.500 voor de theaterproductie Staait n Bisschop veur Stad die vanaf 22 oktober 2022 op verschillende locaties in Drenthe zal spelen.

In het rampjaar 1672 werd Groningen belegerd door de Bisschop van Munster, Bernard van Galen. De verdediging van de stad was in handen van Carl von Rabenhaupt. Naar de een, de winnaar, is een straat vernoemd en de ander mag zich verheugen over een schimpnaam die na driehonderdvijftig jaar nog steeds voortleeft: Bommen Berend. Ook het regiment van de studenten, hele andere lieden dan de studenten van tegenwoordig, wordt telkens genoemd bij herdenkingen van het beleg. Voor de ‘gewone mensen’ van Stad en Ommeland is weinig aandacht. In deze voorstelling staat het dagelijkse leven van die gewone mensen tijdens het beleg centraal.

In een goed en vlot geschreven theaterstuk wordt - in het Nedersaksisch - op een mooie en constructieve manier de verbinding gelegd tussen de beleving van het beleg en het ontzet van de stad Groningen door de bewoners van Stad én door de burgers van de Ommelanden. Zo levert WAARK een passende bijdrage aan het feestprogramma dat dit jaar hoort bij de viering van 350 jaar Gronings Ontzet. Ook de historische link met Drenthe (Coevorden) komt in dit programma aan bod.

Kanariepietjes praten niet terug

Stichting Loods13 kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor de theaterproductie 'Kanariepietjes praten niet terug' die vanaf november 2022 t/m februari 2023 in Assen speelt.

Tijdens project 'Kanariepietjes praten niet terug' maken professionele theatermakers gedurende drie maanden een voorstelling samen met 20 jongvolwassenen (18-27 jaar) uit Drenthe die zich eenzaam voelen. De groep gaat aan de slag in een leegstaand pand in Assen. Doel is om het eenzaamheid, (een veelvoorkomend probleem, ook onder jongeren, met soms ernstige, verstrekkende gevolgen) bespreekbaar te maken. Tijdens het project stimuleren ze de talentontwikkeling van de deelnemers, dragen we bij aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en helpen ze hen hun sociale netwerk te vergroten. Onderdeel van het project zijn vier tussentijdse presentaties en zes voorstellingen met een gezamenlijke maaltijd op locatie in Assen. Kennisdeling en nazorg vormen belangrijke pijlers van het project.

De Toren Danst

Stichting Drents Poppenspelfestival kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor het project 'de toren danst' tijdens het festival Puppet International van 19 t/m 23 oktober 2022 te Meppel.

In 2022 beleeft Puppet International haar 15e editie na een afwezigheid in 2020 wegens Corona. Om dit heugelijke feit te vieren laten ze de toren van de Grote Kerk dansen tijdens een speciale festivalproductie. Ingekleurde tekeningen van kinderen uit het primair onderwijs en kinderen met een beperking worden gescand en digitaal gehangen aan een opgenomen danceperformance. Dit geheel wordt met zware beamers geprojecteerd op de toren op vrijdagavond 21 oktober 2022. Het geheel wordt verzorgd door Studio de Maan van Martin Boverhof (van origine uit Ruinerwold). Deze projecties, ondersteund met muziek, laten de toren als het wezen dansen. De voorstelling is gratis te bezoeken als onderdeel van het festival Puppet International. Het is het cadeau van het festival aan de inwoners van de stad voor de 15e editie, maar het is ook gelijk een marketinginstrument om te trachten bezoekers te verleiden andere voorstellingen binnen het festival te bezoeken.

Vergroting overlevingsmogelijkheden wulpenkuikens in Drentse boerenland

Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels kan rekenen op een bijdrage van € 6.000 voor het educatieproject 'Vergroting overlevingsmogelijkheden wulpenkuikens in Drentse boerenland ten behoeve van bescherming' vanaf april 2022 in Zuidwest Drenthe en de Veenkoloniën.

Als broedvogel van het Drentse boerenland hebben wulpen het zwaar. Veel nesten mislukken als gevolg van agrarische werkzaamheden. Nesten die gespaard worden door weidevogelbescherming mislukken vaak alsnog door roofvijanden. In 2018 zijn Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en Landschapsbeheer Drenthe gestart met het plaatsen van stroomdraadomheining rond nesten. Op deze wijze komt het merendeel van de nesten wel uit. Vanaf 2019 is niet alleen gekeken naar het uitkomstsucces van de eieren maar is ook gekeken naar de overleving van de kuikens. Mede dankzij de hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe konden ze de afgelopen jaren radiozenders aanschaffen. Uniek onderzoek wat ze in staat stelde om kuikens tijdens de eerste periode van hun leven te kunnen volgen. In 2022 willen ze hun onderzoek naar de overleving voortzetten. Niet alleen in de kerngebieden in zuidwest Drenthe, maar ook in de veenkoloniën, alwaar de wulp echt een akkervogel is. Hoe is hier de overleving?

Bommen Berend-concert

Stichting Verbonden in Verhalen kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het Bommen Berend-concert op 25 en 26 augustus 2022 in het magazijnencomplex van Defensie te Coevorden.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar zich in Nederland voltrok, ook in het noordoosten van de toenmalige Republiek. De bisschop van Münster (Bommen Berend) leverde strijd tegen Coevorden en Groningen. Coevorden werd veroverd, Groningen werd ontzet en op 30 december werd Coevorden heroverd. Belangrijke lichtpuntjes voor de Republiek die in dat jaar radeloos, redeloos en reddeloos was en bijna ten onder ging. Met het Bommen Berend-concert, dat in Coevorden, Groningen en Münster wordt opgevoerd, herdenken en vieren we dit 350 jaar ontzet. We herdenken de gebeurtenissen en vieren dat we tegenwoordig in vrijheid met elkaar leven. Voor dit concert wordt een speciaal muziektheaterstuk gecomponeerd. Uitvoering is door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Drie professionele en ervaren solisten bezingen de scènes in het stuk.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen.