Subsidies voor registratie en vernieuwing kleine musea


Kleine tot middelgrote musea in Drenthe die willen investeren in het vernieuwen van de presentatie van het museum kunnen een steuntje in de rug krijgen van de provincie Drenthe. Met de subsidieregeling ‘Investeringen kleine en middelgrote musea’ kunnen musea maximaal € 25.000,-- aanvragen om bijvoorbeeld het gebouw te verbeteren, inrichten van een vaste nieuwe expositie, andere routing door het gebouw of het creëren van een horecapunt of winkel. In totaal is er € 250.000, - beschikbaar. De subsidieregeling loopt van 1 september 2022 tot 15 november 2024.

Naast deze regeling is er ook een subsidie geopend om kleine musea te laten registreren in het Museumregister Nederland. Deze inschrijving is voor kleine musea kostbaar. Met de subsidieregeling ‘Museumregistratie’ kunnen kleine musea vanaf nu tot en met 16 november 2024, € 3.000,- vergoeding krijgen voor de kosten die gepaard gaan met de toetsing voorafgaand aan een nieuwe registratie in het Museumregister. Hiermee wil de provincie stimuleren dat meer Drentse musea voldoen aan de landelijke Museumnorm. Dit biedt kansen voor kleine musea om de eigen organisatie te professionaliseren en is een eerste stap om lid te worden van de Museumvereniging.

Nelleke Vedelaar: “Met deze twee regelingen willen we de kleine musea in Drenthe verder versterken. Na een moeilijke coronaperiode kunnen we weer verder bouwen aan een sterk museaal Drenthe voor een zo breed mogelijk publiek.”