Subsidie herontwikkeling Emmerweg in Dalen


Gedeputeerde Staten verlenen op grond van de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 een subsidie van € 136.326  euro voor de herontwikkeling van de Emmerweg 10 in Dalen. Er worden 24 koop- en huurappartementen voor zowel jongeren als ouderen gerealiseerd.

Gedeputeerde Henk Brink: “Een tankstation midden in een woonwijk, het leegstaande pand van voormalige garage Brouwer én de ligging aan een cultuurhistorisch waardevolle route zijn de aanleiding om meer van het gebied te maken. Met deze provinciale subsidie voor nieuwbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de Emmerweg.”

De huidige bebouwing wordt vervangen door een tweetal appartementengebouwen voor jongeren en ouderen. In Dalen is veel vraag naar woningen voor deze doelgroepen. Met name de combinatie van een noodzakelijke sanering en het gedeeltelijk aanbieden van goedkope huurappartementen maakte een subsidie noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren.