Hoorzitting Commissie rechtsbescherming: bezwaarschrift Stichting en Vereniging Farmers Defence Force


Op maandag 17 januari 2022 was er een hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming in de Statenzaal. Daarin kwam een bezwaarschrift aan de orde namens Stichting en Vereniging Farmers Defence Force. Zo’n 100 agrariërs waren aanwezig en volgden de zitting via een livestream op het voorplein van het provinciehuis.

Het bezwaar gaat over het buiten behandeling stellen van een verzoek om handhavend op te treden tegen het distributiecentrum van Jumbo in Beilen, vanwege het exploiteren van een bedrijfslocatie zonder een vergunning Wet natuurbescherming. De vraag die centraal staat is of de indieners belanghebbenden zijn in het handhavingsverzoek. De onafhankelijke commissie met deskundigen ontvangt nog aanvullende informatie van Farmers Defence Force en zal naar verwachting binnen 2-4 weken na de hoorzitting advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten.

Na afloop van de zitting spraken commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, gedeputeerde Henk Jumelet (Natuur en Landbouw) en bestuurders van Farmers Defence Force de aanwezigen buiten toe. Jetta Klijnsma gaf de bezoekers een warm welkom. Henk Jumelet benadrukte het belang om te werken aan een gebiedsgerichte aanpak: “Wat ons betreft is het juist belangrijk om samen tot perspectief te komen. Niemand heeft belang bij onzekerheid. Voor de PAS-melders die nu nog niet weten waar ze aan toe zijn met hun vergunning, maar ook voor andere boeren die nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Met de Bestuurlijke Tafel Stikstof, waarin NMF Drenthe, Natuurmonumenten, VNO/NCW, Stichting Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit (DPG), Landbouwcollectief (LTO Noord, DAJK, Farmers Defence Force), Staatsbosbeheer, Bouwend Nederland en MKB-Noord vertegenwoordigd zijn, houden we elkaar bij de les. Wij gaan voor het goede gesprek, wij gaan voor innovatie en wij gaan voor gezamenlijke oplossingen in Drenthe.”

Meer informatie over de Drentse aanpak stikstof staat op www.provincie.drenthe.nl/stikstof.