Week van de Circulaire economie 2022


Een maatschappij zonder afval, waar producten en grondstoffen eindeloos worden hergebruikt. Het is de circulaire economie in de notendop. Tijdens de Week van de Circulaire Economie vragen overheden, professionals en ondernemers uw aandacht voor dit thema. Wat is het precies? Welke doelen heeft Nederland te halen en wat kunt u als consument en ondernemer hieraan bijdragen? Kom er achter in de week van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022.

In de provincie Drenthe hebben we een missie: samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact. Het is iedereen wel duidelijk dat we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan, onder andere op het gebied van klimaat en milieu. Dit heeft direct invloed op onze economie. Bedrijven zien steeds vaker de kansen van deze ontwikkelingen waardoor nieuwe producten, markten en banen ontstaan. Daarom is het belangrijk om te innoveren en in te zetten op de vergroening van onze economie.

Er zijn diverse Drentse bedrijven die zich volop bezighouden met duurzaamheid en circulariteit. Denk bijvoorbeeld aan de Bork Groep, met een marktplaats voor gebruikt bouwmateriaal, CuRe Technology dat polyester geschikt maakt voor hergebruik of NICE dat samen met studenten ondernemers helpt in hun circulaire doelen. Daarnaast zijn er vele initiatieven en projecten gaande waarmee de ontwikkeling naar een circulaire economie in gang wordt gezet.

Ondanks de goede stappen die we zetten, zijn we er nog niet. Gedeputeerde Henk Brink: “Een aantal Drentse koplopers is al heel actief met de ontwikkeling naar een circulaire economie. Voorzichtig zet het brede mkb de eerste stappen in hun circulaire reis. Tijdens de Week van de Circulaire Economie wil de provincie de mkb bedrijven in Drenthe uitdagen om na te denken over welke circulaire stappen zij kunnen zetten. Welke producten zijn te recyclen, zijn er duurzamere alternatieven beschikbaar voor bijvoorbeeld verpakkingen of grondstoffen of kunt u bijvoorbeeld onderdelen in de bedrijfsvoering verduurzamen? Samen kunnen we onze wereld veranderen en daar ondersteunen we u graag bij.”

Gaat u mee?

Met de transformatie naar een circulaire economie stappen we in een nieuwe wereld. Sommigen voelen zich er als een vis in het water, maar voor anderen voelt het als glad ijs. Maar belangrijk is: u hoeft deze reis niet alleen te maken. Maar wat is onze eindbestemming? Wat is de circulaire economie? Bekijk het in onderstaande infographic en laat u de rest van de week inspireren tijdens diverse lezingen en workshops.

Programma Drenthe

Tijdens de nationale Week van de Circulaire Economie worden er vanuit het hele land workshops en lezingen gegeven. En ook in Drenthe wordt er volop aandacht besteed, een beknopt overzicht. Meer informatie vind je op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl.

Maandag 7 februari 2022

Dinsdag 8 februari 2022

Woensdag 9 februari 2022

Donderdag 10 februari 2022

Vrijdag 11 februari 2022


Wat is de Week van de Circulaire Economie?

Professionals organiseren van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2021 events over de circulaire economie. Waarom? Om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Door het hele land krijgen voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen ondernemers concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Het volledige programma staat op de site van de Week van de Circulaire Economie.

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. Het is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland.