Voornemen tot sluiting kazerne in Assen


Onlangs werd duidelijk dat de Staatssecretaris van Defensie toekomstplannen heeft waarbij de sluiting van de kazerne in Assen tot de serieuze mogelijkheden behoort. Wij waarderen het dat de Staatssecretaris ons vroegtijdig heeft meegenomen bij zijn planvorming, maar maken ons tegelijk grote zorgen. Voor Assen en omgeving heeft eventuele sluiting economisch en sociaal enorme impact. De stad zou dan opnieuw veel werkgelegenheid verliezen. Niet alleen rechtstreeks door de sluiting van de kazerne, maar ook doordat indirecte werkgelegenheid, die de aanwezigheid van de kazerne en de militairen en hun gezinnen oplevert, zal verdwijnen. Assen en omgeving worden al zwaar getroffen door de afbouw van de gaswinning in Groningen en daardoor het verlies van een groot aantal banen bij de NAM.

De gemeenteraad van Assen heeft donderdag een motie aangenomen, waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen er alles aan te doen om de kazerne voor Assen te behouden. Het college van GS steunt deze oproep zeer.

Provinciale Staten vergaderen op 2 maart 2022 en wij verwachten dat zij zich eensluidend over deze kwestie uitspreken. Wij hebben de Staatssecretaris vandaag dan ook met klem gevraagd (pdf, 107 kB) om de positie van de Asser kazerne te heroverwegen en bij zijn overwegingen nadrukkelijk rekening te houden met de grote economische en maatschappelijke effecten van een sluiting van de Johan Willem Frisokazerne.