Veilige doorgang voor otter onder N373


Goed nieuws voor de otter en andere dieren: de duiker onder de N373 tussen Roderesch een Langelo is vervangen door een brug. Hierdoor kunnen de dieren veilig onder de N373 door en is er minder kans op aanrijdingen.

Deze brug is een mooi voorbeeld van enerzijds zorgen voor goede wegen en vaarwegen in Drenthe en anderzijds een plus realiseren voor de natuur. De otter is namelijk een belangrijke gidssoort waar andere diersoorten op mee liften. Als we het de otter naar de zin maken, liften soorten als hermelijn, wezel, bunzing en diverse andere kleine zoogdieren ook mee.

Het Programma Soortenrijk Drenthe zet zich in voor de aanpak van verbindingszones en het oplossen van knelpunten voor dit soort kwetsbare dieren. Met de gevonden pootafdruk tijdens het maken van de foto’s, is te zien dat de dieren de oversteek onder de brug al in gebruik hebben.