Pand Café Nachdwacht Zwartemeer behouden door herontwikkeling naar woningen


Gedeputeerde Staten stellen € 150.000,-- beschikbaar voor de herontwikkeling van het voormalige café Nachdwacht aan de Eemslandweg 88 in Zwartemeer. Het pand staat al langere tijd leeg en verkeert in zeer slechte staat. Het voormalige café is het laatste historische pand in Zwartemeer en kent een rijke geschiedenis. Dankzij de financiële bijdrage, die voortkomt uit de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, kunnen er vier huurappartementen en drie koopwoningen worden gerealiseerd. Hierdoor kan het pand behouden blijven voor het dorp Zwartemeer.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het beeldbepalende pand op de hoek van het Verlengde Van Echtenskanaal en de Kamerlingswijk is een typisch voorbeeld waarvoor de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit is bedoeld. Het gebouw is in zeer slechte staat, en dit proces is versneld sinds de sluiting van café De Nachdwacht, medio 2020. Ik ben blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het pand. En dat er wordt voorzien in de wens voor woningen voor jong en oud.”

Vitalisering lintbebouwing

De betekenis van het historische pand voor het dorp Zwartemeer is groot. Het heeft een rijke geschiedenis sinds de veenontginning, tijdens de Tweede Wereldoorlog en vervulde lange tijd een belangrijke maatschappelijke (ontmoetings)functie in het dorp Zwartemeer. Door de slechte staat heeft het pand momenteel een negatieve uitstraling op de omgeving. Behoud en verbouwing van het pand zorgen voor een vitalisering van de lintbebouwing langs het Van Echtenskanaal.

Het is de bedoeling om het voorste gedeelte in oude stijl te renoveren met oog voor de geschiedenis. Hierdoor draagt het bij aan het ‘verhaal van deze plek’. De voormalige feestzaal aan de achterzijde zal ruimte maken voor een drietal betaalbare koopwoningen. Daarnaast worden er vier huurappartementen gerealiseerd. De woningen zijn bedoeld voor jongeren en ouderen. Met de voorgenomen subsidie is het voor de initiatiefnemers mogelijk het dorp Zwartemeer van een stevige ruimtelijke kwaliteitsimpuls te voorzien.

Voordat de subsidie verleend wordt, worden Provinciale Staten in staat gesteld om eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.