Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe wordt verlengd


Het college van Gedeputeerde Staten stelt €145.000 beschikbaar om de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe te verlengen. Ondernemend Drenthe heeft sinds de openstelling van de regeling in mei dit jaar volop gebruik gemaakt van de subsidie en het plafond is inmiddels bereikt. Om ondernemers tegemoet te komen en te blijven ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf wordt de regeling verlengd. Vanaf 2 januari 2023 komt het extra budget beschikbaar via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De Digitaliseringsvoucher Drenthe is bedoeld om Drentse mkb-ondernemers te ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf. Een voucher kan worden aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe producten, processen en diensten bij een externe leverancier. Ook kan het worden ingezet om bestaande producten, diensten of processen te verbeteren door het toepassen van digitalisering. Voorbeelden zijn het opzetten of verbeteren van een webshop, het koppelen van een webshop aan de voorraadadministratie of het laten uitvoeren van een scan om de digitale veiligheid van een onderneming te verbeteren.

Steuntje in de rug

Een van de ondernemers die al een Digitaliseringsvoucher heeft aangevraagd is Henk Buis van Professor Pannenkoek uit Orvelte. Buis: “We hebben een Digitaliseringsvoucher aangevraagd om digitaal te professionaliseren en om onze online zichtbaarheid te verbeteren. Inmiddels is onze website volledig vernieuwd, is een webshop operationeel en werken we aan een uitgebreid platform voor onze leveranciers. En de eerste resultaten zijn zichtbaar, want de verkoopcijfers beginnen te stijgen."

Gedeputeerde Henk Brink: “De Digitaliseringsvoucher biedt mkb-ondernemers dat steuntje in de rug om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van digitalisering. Het is laagdrempelig en biedt de mogelijkheid om hulp in te schakelen en (voor de ondernemer) nieuwe digitale toepassingen te gebruiken zodat de omzet stijgt. Digitalisering blijft een belangrijk thema, daarom wordt op dit moment verkend welke mogelijkheden er zijn voor een gezamenlijke subsidieregeling voor Noord-Nederland."

Laagdrempelige subsidie

De Digitaliseringsvoucher Drenthe is een subsidie van minimaal €1.500,- en maximaal €3.000,-. Ondernemers kunnen subsidie ontvangen tot 50% van de totale kosten van hun project. Op het moment van aanvragen moet de organisatie een fysieke vestiging in Drenthe hebben. De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet bijdragen aan behoud of vergroten van omzet of winst, of het verbeteren van het digitale bereik of weerbaarheid. De voucherregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).