Subsidiebudget MKB Advies Voucher wordt verhoogd


Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten het budget voor de subsidieregeling MKB Advies Voucher te verhogen met € 150.000,-. Het geld komt beschikbaar voor het jaar 2023. Drentse mkb-bedrijven kunnen binnen deze regeling een subsidie aanvragen om een kennismakelaar in te huren om hun bedrijf bijvoorbeeld te verduurzamen, te digitaliseren of meer impact te maken voor de Drentse samenleving. De MKB Advies Voucher levert een positieve bijdrage aan het Drentse ondernemersklimaat, stimuleert innovatie en draagt bij aan het versnellen van diverse transities zoals de energietransitie.

Innoveren, vergroenen of een organisatie op een andere wijze ontwikkelen vraagt specifieke kennis die niet altijd voorhanden is. Het inhuren van een kundige kennismakelaar is een logische stap, maar dit heeft de nodige voeten in de aarde. De MKB Advies Voucher is bedoeld als stimulering om ondernemers te laten vernieuwen. Er wordt goed gebruik gemaakt van de regeling: in 2022 zijn meer dan 180 aanvragen gedaan.

Onlangs is een voucher toegekend aan campingeigenaren Edwin en Aafke Agema van De Zeven Heuveltjes in Ees. Edwin vertelt: “We wilden advies inwinnen om toekomstplannen te kunnen maken op thema’s als duurzaamheid, natuurbeleving en ontwikkelingen om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Dankzij de MKB Advies Voucher hebben we de stap kunnen zetten en liggen de eerste ideeën op tafel. Het brengt een goed beeld van de mogelijkheden en stimuleert ons om te innoveren en te groeien”.

Gedeputeerde Henk Brink: “Drenthe heeft een grote verscheidenheid aan ondernemingen: van recreatiebedrijven tot de maakindustrie tot de groene chemie. Ik ben blij dat we deze diverse bedrijven met de vouchers kunnen helpen om te innoveren, te vernieuwen of transities te versnellen. De MKB Advies Voucher biedt bedrijven de mogelijkheid om aan hun eigen wensen en behoeften te werken”.

Praktische informatie

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, gevestigd in Drenthe. De activiteiten waarover advies wordt ontvangen zijn groen, slim of impactvol van aard. Ondernemers kunnen minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen, voor maximaal 50% van de kosten. Ook op dit moment is het mogelijk om een MKB Advies Voucher aan te vragen op provincie.drenthe.nl. Ondernemers die al eerder een voucher hebben aangevraagd, kunnen niet nogmaals gebruikmaken van de regeling.