Subsidieregeling opruiming drugsafval


In natuurgebieden en aan de randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Afval dat een enorm gevaar voor mens en milieu kan opleveren.

Daarom is het belangrijk dat dit zo snel en adequaat mogelijk wordt opgeruimd door de verantwoordelijke instanties om mogelijke schade te beperken. Het opruimen kan echter vee geld kosten. Aangezien de veroorzaker van de dumping vaak niet bekend is, kunnen gemaakte kosten door grondeigenaren of gemeenten niet worden verhaald.

Om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor opruimkosten van drugsafval,  is een provinciale subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de provinciale regeling 100% van de kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen vergoed krijgen en overheden 50% van de kosten, beiden tot een maximum van 25.000 euro.

Deze subsidieregeling wordt voor alle provincies uitgevoerd door organisatie BIJ12. Zie voor meer informatie provinciale subsidieregeling 'opruiming-drugsafval'.