Werkzaamheden N373 Huis ter Heide - Norg


Waarom deze werkzaamheden?

Iedere weg heeft zo eens in de 15 jaar groot onderhoud nodig. Het asfalt wordt dan vervangen door een nieuwe laag. Zo ook de provinciale weg N373, het deel Huis ter Heide –Norg. Tegelijkertijd kijken we welke maatregelen we kunnen treffen om de weg veiliger te maken.

Informatiebijeenkomst

De provincie Drenthe heeft de bewoners langs de N373, traject Huis ter Heide – Norg uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 30 maart 2022. Tijdens deze bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden aan deze weg en is er gesproken over maatregelen om de weg veiliger te maken.

Wat gaat er gebeuren?

Naast het vervangen van het asfalt worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • de wegberm wordt verstevigd door zgn. grasbetontegels
  • daar waar de maximum snelheid 80 km/u is, komt een dubbele asstreep
  • drempels in de weg worden vervangen door gekleurde attentievlakken
  • de fietsoversteek in Zuidvelde en bij Norgerhout wordt aangepast
  • de laanbeplanting wordt hersteld door kap van zwakke bomen en (her)plant van (extra) bomen.

Uitvoering werkzaamheden

De planning is dat de werkzaamheden 12 september 2022 starten en 11 november 2022 voltooid zijn.

Om het werk uit te kunnen voeren zijn verkeersmaatregelen nodig. Dat betekent dat:

  • de N373 tussen Huis ter heide – Norg van 12 september tot 11 november 2022 volledig wordt afgesloten
  • het verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven, en worden verkeersregelaars ingezet.
  • fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsoversteken.

Wat betekent dit voor u als aanwonende?

Direct aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Een aantal woningen zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar, maar via het fietspad. Voor het rijden over het fietspad zal een ontheffing worden verleend. Indien dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u hierover bericht.

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Buslijn

In verband met deze werkzaamheden rijdt buslijn 84 tijdelijk een andere route via Veenhuizen waardoor een deel van de haltes tijdelijk komt te vervallen. In deze periode kunnen reizigers gebruik maken van de hubtaxi. Reizigers die extra kosten maken voor het gebruik van deze hubtaxi kunnen een vergoeding aanvragen. Kijk voor meer informatie over de opstaphaltes van lijn 84, gebruik maken van de hubtaxi op de website van Arriva (beschikbaar vanaf 7 september).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Foppe Koen (provincie Drenthe, team Verkeer en Vervoer, telefoon 0592-365555 of f.koen@drenthe.nl).