Subsidieregeling Digitaliseringsvouchers Drenthe opent op 17 mei 2022


Op 17 mei opent de nieuwe subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022. Drentse mkb-ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen voor de aanschaf en implementatie van toepassingen voor digitalisering. Met de subsidieregeling wil de provincie Drenthe ondernemers een steuntje in de rug geven om kansen voor digitalisering te benutten en hun bedrijf digitaal weerbaar en toekomstbestendiger te maken.

Met de Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 zet de provincie Drenthe de ondersteuning van de Drentse ondernemers onverminderd voort. De Digitaliseringsvoucher is een aanvulling op de bestaande MKB Advies Voucher waarmee advies kan worden ingewonnen. “Ik ben blij dat we het Drentse mkb verder kunnen ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijf. In de huidige tijden zien we dat het belangrijk is om ook digitaal te innoveren en de digitale veiligheid is momenteel heel actueel. Met de Digitaliseringsvoucher faciliteren we het mkb hierbij”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Laagdrempelige subsidie

De Digitaliseringsvoucher Drenthe is bedoeld voor alle Drentse ondernemers. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in branches. Van bedrijven in de health en lifestyle tot de culturele sector, van agrarische bedrijven tot bedrijven in de technische en maakindustrie: bedrijven uit diverse branches kunnen een aanvraag doen.

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe producten, processen en diensten voor digitalisering en ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen. Ook kan de subsidie worden ingezet voor het verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door de toepassing van digitalisering. Voorbeelden zijn het digitaliseren van voorraadmanagement, een online boekingssysteem, een digitale veiligheidsscan, het ontwikkelen van apps en software en het toepassen van een modulair ontwerp.

Economische Koers en Drenthe Digitaal

Met de Digitaliseringsvoucher Drenthe wordt invulling gegeven aan de ambities en acties uit Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal, onderdeel van de Economische Koers Drenthe 2020-2023.Tot 2023 wordt ingezet op een sterke, slimme en groene economie met economische en maatschappelijke impact. De focus ligt, naast het creëren en behouden van werkgelegenheid, op innovaties die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving.

Meer informatie en aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 17 mei op de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland via www.snn.nl/digitaliseringsvoucherdrenthe2022. Op deze website kunt u nu alvast de voorwaarden inzien en bekijken hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een subsidieaanvraag.