Subsidie voor Centrumontwikkeling Zuidlaren


Gedeputeerde Staten heeft besloten een subsidie van €1 miljoen te verstrekken aan de gemeente Tynaarlo. De subsidie is voor het realiseren van een compact en aantrekkelijk centrum in Zuidlaren. Om een toekomstbestendig centrum te realiseren, is met name het bieden van ruimte voor uitbreiding of verhuizing van detailhandel binnen het beschermde dorpsgezicht nodig. De behoefte om het supermarktaanbod te versterken, heeft aanzienlijke impact op de ruimtelijk economische structuur van het centrum. Provinciale Staten heeft de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen aan te geven.

Gedeputeerde Henk Brink: “Zuidlaren heeft een goed en compleet aanbod van voorzieningen, maar de huidige opzet van winkels maakt dat een compact samenhangend centrum met daarin publiekstrekkers lastig te realiseren is. Met de subsidie stimuleren we de gemeente om een aanpak voor het centrum te ontwikkelen waarin zowel de voorzijde van het Prins Bernhardhoeveterrein ontwikkeld kan worden, als een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied gerealiseerd wordt.”

De gemeente Tynaarlo werkt aan een intensief participatief proces om samen met betrokkenen tot een compleet centrumplan te komen.

Reservering vanuit het Herstructureringsfonds

In 2019 hebben Provinciale Staten de bijdrage uit het Herstructureringsfonds gereserveerd. Met deze subsidieaanvraag doet de gemeente Tynaarlo een beroep op deze reservering. De incidentele subsidie wordt verstrekt binnen de kaders van de vorige Investeringsagenda, conform het Binnenstadfonds en het Herstructureringsfonds. Vanuit het Binnenstadfonds is bijgedragen aan het compacter maken van centrumgebieden, het aantal winkelmeters en leegstand te verminderen. Met het Herstructureringsfonds is een zetje gegeven aan gestagneerde vastgoedontwikkelingen.