Aangepaste bedieningstijden recreatievaart


Gedeputeerde Staten hebben de regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe vastgesteld. Het volgende is gewijzigd: naast de maanden november, december, januari, februari en maart, worden nu ook in de maanden april en oktober de bruggen en sluizen op afspraak bediend. Kijk voor meer informatie op de pagina bedieningstijden