Vereniging de Hamerlanden winnaar van de eerste Groene Anjer Prijs


De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft voor de eerste keer de cheque van € 3.000,- uitgereikt.  Met de Groene Anjer Prijs wil het fonds de organisaties  die in Drenthe actief zijn op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit extra in het zonnetje zetten. Vele stichtingen, verenigingen en werkgroepen van  particulieren zetten zich vaak jaar in jaar uit in voor allerlei aspecten van de natuur in Drenthe. Daaronder worden ook begrepen thema’s als educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. Samenwerking staat daarbij voorop. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is verheugd dat zij door middel van de Groene Anjer Prijs hieraan een extra impuls kan geven. Jury en bestuur van het Cultuurfonds Drenthe vinden dat Vereniging de Hamerlanden vanwege de grote voorbeeldwerking en het perspectief die het wellicht voor anderen kan bieden zich onderscheidt van de andere twee genomineerde. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe besloot om ook de andere twee genomineerden van de prijs te ondersteunen. Zo kregen Stichting vogelwacht Uffelte e.o. en Stichting Veenloopcentrum Weiteveen ieder een bedrag van € 1.000,-

De Groene Anjer Prijs van het Prins Bernhard cultuurfonds Drenthe ging naar Vereniging de Hamerlanden. Na bestudering van de drie ambitiedocumenten is de jury van mening dat de winnaar zich dit jaar onderscheidt op de grote voorbeeldwerking en het perspectief die het wellicht voor anderen kan bieden. De buurtschap Kostvlies, gelegen tussen Gasselte en Gieten, is er in geslaagd om een voormalige zandwinningslocatie in eigendom te verwerven in nauwe samenwerking met de Stichting Het Drentse Landschap en zo te voorkomen dat een particulier er een afgesloten privé onderneming van zou maken. Buurtbewoners hebben een vereniging opgericht om de natuur in hun leefomgeving te behouden en te ontwikkelen. Zij hebben een fors gedeelte van het benodigde geld bij elkaar gebracht voor de aankoop. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan met het onderhoud en met het toegankelijk maken van het gebied, onder andere  door het ontwikkelen van een voor ieder toegankelijke wandelroute.  Waarin een kleine buurtschap groot kan zijn. En een voorbeeld voor anderen. Niet alleen door de koop van het Zandgat hebben de bewoners een stukje natuur voor zichzelf behouden, maar door allerlei activiteiten op het gebied van het onderhoud en het bevorderen van biodiversiteit en het toegankelijk maken van de plas en de omgeving met een wandelroute levert de vereniging een prachtige bijdrage aan de Drentse natuur. De vereniging wil met andere partijen zoals het Geopark de Hondsrug samenwerken en heeft ambities om cultuurhistorische en culturele activiteiten te ontplooien. De prijs wil de vereniging besteden aan het zichtbaar maken van de geologie van de Hondsrug door het vervaardigen van een bodemprofiel dat langs de Hamerlandse route aan de wandelaar getoond wordt. De jury vindt overigens dat de gemeente Aa en Hunze een pluim verdient omdat is vastgehouden aan de planologische bestemming natuur toen een vorige eigenaar van de plas er commerciële activiteiten wilde ondernemen.

Het deed de jury deugd dat er zoveel verschillende kandidaten zijn aangedragen voor de prijs. Het is goed om te constateren dat er op allerlei gebieden en op allerlei plekken samenwerkingsverbanden ontstaan die niet alleen waardevol zijn voor de individuele deelnemers, maar ook op andere plekken in de provincie inspiratie kunnen geven. De jury koos uit de 18 aanmeldingen drie genomineerden. De jury keek daarbij naar of er een uitzonderlijke prestatie geleverd in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren is geleverd, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik, of de aanvrager is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit, en of de aanvrager moet betrekking hebben op een activiteit in de Provincie Drenthe.

Foto: Marcel J. de Jong