Subsidie voor versterking binnensteden Assen, Emmen en Meppel


Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van  € 11,75 miljoen vanuit het Regiostedenfonds te verstrekken. De gemeenten Assen en Emmen vragen €4,55 miljoen en de gemeente Meppel € 2,65 miljoen om de regionale functie van de binnensteden te versterken. De gemeente Hoogeveen heeft in september 2021 een bedrag van € 2,65 miljoen van de provincie gekregen om het centrum sterker te maken.

Gedeputeerde Henk Brink: “Drentse steden zijn de ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie. Het versterken van de regionale functie van de steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid in de hele provincie Drenthe. Het is mooi om te zien dat Assen, Emmen en Meppel voortvarend bezig gaan met het verbeteren van de binnensteden.”

Assen

De gemeente Assen investeert met de subsidie uit het Regiostedenfonds in Assen Centraal. Dit programma heeft betrekking op de ontwikkeling van woningen en de transformatie van winkels en bedrijfspanden in de binnenstad, Stadsboulevard en het Havenkwartier. Met de subsidie draagt de provincie niet alleen bij aan de transformatie en woningbouw in dit gebied, maar ook aan het verbeteren van de (fiets)verbindingen en het culturele aanbod.

Emmen

Het Regiostedenfonds biedt Emmen de gelegenheid om de uitvoering van het programma Emmen Centrum voor te zetten. Met het project Hart van de Binnenstad en het Ontwikkelfonds wordt voortvarend gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het centrum.

Meppel

Met dit plan continueert Meppel de aanpak vanuit Bureau Binnenstad voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig Meppel en een compact winkelgebied. Met de aanpak van het Prinsenplein, Bleekerseiland en het Slotplantsoen zet Meppel flinke stappen in het aantrekkelijker maken van de binnenstad.

Regiostedenfonds

Maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen, winkelcentra en evenementen in Drentse steden zijn van grote betekenis voor het leefklimaat in de provincie. Daarbij wordt ingezet op krachtige steden met een optimaal aanbod van voorzieningen. Het Regiostedenfonds is bedoeld om binnensteden compacter en groener te maken, om woning en fietsen in de binnensteden aantrekkelijker te maken en om cultuur in de binnensteden te versterken. Daarmee wordt, samen met gemeenten en ondernemers, voortgebouwd op de bestaande plannen van het Binnenstadfonds.