Subsidie voor centrum van Beilen


Gedeputeerde Staten stellen € 246.000,-- subsidie beschikbaar voor de versterking van het centrum van Beilen. Met de subsidie wil Midden-Drenthe het tijdelijke parkeerterrein aan de Ventweg-Torenlaan-Nassaukade aanpassen en de bestaande parkeerplaatsen in het gebied opwaarderen. Provinciale Staten worden gevraagd of zij nog eventuele wensen of bedenkingen bij het voorstel hebben.

Gedeputeerde Henk Brink: “De gemeente Midden-Drenthe werkt aan het centrum van Beilen. Met de subsidie van de HRK PLUS kunnen we werk met werk maken zodat Woonservice de gebiedsontwikkeling van deze locatie kan afronden en krijgt deze hoek van het centrum van Beilen een uitnodigende entree. Hiermee wordt de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de ruimtelijk economische structuur van Beilen verbeterd.”

Midden-Drenthe continueert hiermee de aanpak van het Binnenstadfonds. Onderdeel van de Centrumvisie Beilen is het versterken van bestaande parkeergelegenheden als het gaat om inrichting, aansluiting op winkelgebied, routing en centrummarkering. In het aangrenzende gebied wil Woonservice vijf nieuwe grondgebonden woningen en veertien appartementen realiseren.

Wat is HRK PLUS?

De subsidieregeling Herstructureringsfonds Ruimtelijke kwaliteit PLUS 2021 (HRK PLUS) is bestemd voor de kernen Coevorden, Beilen en Roden om fysieke ingrepen te stimuleren gericht op het aanpakken van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om sloop, face-lifts, herontwikkeling en/of transformatie, maar ook om een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als onderdeel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.