Projectplan Van Gogh in Drenthe ter voorbereiding op Van Goghjaar (2023)


In het najaar van 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. In de opmaat naar dit jubileumjaar én een grote Van Goghtentoonstelling in het Drents Museum (september 2023) heeft de initiatiefgroep van Gogh in Drenthe (provincie Drenthe, deelnemende gemeenten, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en het Drents Museum) een projectplan opgesteld. Doel van de initiatiefgroep is om de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Drenthe blijvend zichtbaar en beleefbaar te maken voor zowel inwoners als binnenlandse en buitenlandse bezoekers.

Het verhaal over Van Gogh in Drenthe heeft (inter)nationale aantrekkingskracht en is interessant voor verschillende doelgroepen. Het bijzondere verhaal van Van Gogh wordt gebruikt om de waarden van Drenthe te benadrukken. In het opgestelde plan staan ideeën om te investeren in routes en arrangementen, een internationaal symposium, een educatief programma, een groot muziekspektakel, een film over Van Gogh en marketing en PR.

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van  € 250.000,-- voor het projectplan ‘Van Gogh in Drenthe’ te verstrekken. Hiervan is € 100.000,-- voor het uitvoeren van de eerste fase van het projectplan door Marketing Drenthe en € 150.000,-- voor het maken van een Van Gogh film door ZOD Films. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten daarnaast voor om de intentie uit te spreken om voor de periode 2021-2023 in totaal € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het projectplan. Voor de overige € 350.000,-- volgt besluitvorming in 2022 en 2023. In het projectplan is ook een bijdrage van de deelnemende gemeenten en partnerorganisaties opgenomen. Hierover moet binnen de gemeenten besluitvorming plaatsvinden. Deelname aan het Van Goghjaar is dan ook onder voorbehoud van besluitvorming hierover.