Opnieuw subsidie voor een klimaatveerkrachtige leefomgeving


Gedeputeerde Staten hebben besloten om ook in 2022 € 50.000,- bij te dragen aan de subsidieregeling "Klimaat Actief!" van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De regeling maakt het aantrekkelijker dat inwoners, scholen en bedrijven uit de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe maatregelen treffen om bij te dragen aan een klimaatveerkrachtig Drenthe.

Met de bijdrage van afgelopen jaar zijn er in Hoogeveen en Meppel veel groene daken aangelegd. Daarnaast kan een school in Zuidwolde dankzij subsidie aan de slag met een klimaatbestendig schoolplein waarmee wateroverlast in de toekomst kan worden voorkomen. De groene daken zorgen er onder andere voor dat regenwater opgevangen wordt. Hierdoor wordt het riool minder belast. Ook heeft het een isolerende werking en trekt het vlinders, bijen en andere insecten aan. Dit is goed voor de tuin.

Op naar een klimaatveerkrachtig Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers: "Na het succes van afgelopen jaar dragen we graag opnieuw bij aan Klimaat Actief! We kijken samen met gemeenten en de waterschappen ook hoe we inwoners in de rest van Drenthe kunnen ondersteunen bij het klimaatveerkrachtig maken van hun eigen omgeving. Op die manier kunnen we beter omgaan met de klimaatveranderingen, verminderen we de kwetsbaarheid voor het extreme weer én benutten we de kansen die een veranderend klimaat biedt.”

Klimaat Actief!

Het waterschap Drents Overijsselse Delta biedt al enkele jaren de subsidieregeling Klimaat Actief! aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren om hun omgeving te vergoenen. Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur: “De bijdrage van de Provincie Drenthe maakt dat we meer mensen kunnen helpen. In totaal is er in 2022 €103.000 beschikbaar voor inwoners die zelf aan de slag willen met hun omgeving.” Met de regeling kunnen maatregelen worden getroffen die bijdragen aan het infiltreren, bergen of vasthouden van water. Voorbeeldmaatregelen zijn de aanleg van groene daken, het plaatsen van regentonnen of het aanleggen van geveltuintjes. Een belangrijke voorwaarde van de subsidieregeling is dat het collectieve aanvragen van minimaal drie huishoudens moeten zijn.

Meer informatie

Inwoners die zelf klimaatveerkrachtig aan de slag willen, kunnen kijken op www.wdodelta.nl/klimaatactief. Daar wordt de regeling toegelicht.