Bouw ongelijkvloerse aansluiting Emmerweg/Rondweg van start


De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting bij Emmerschans in Emmen is begonnen. Met het weggraven van grond hebben gedeputeerde Cees Bijl en wethouder René van der Weide dit moment op dinsdag 16 november 2021 symbolisch gemarkeerd.

Voor een veilige en vlotte doorstroming op de weg tussen Emmen en Veendam (N391-N366 bouwt de provincie de weg om tot een stroomweg zonder rotondes en verkeerslichten. Bijna alle rotondes in deze weg buiten de bebouwde kom zijn vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Als Emmerschans gereed is, volgt de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk. De bouw hiervan start zomer 2022. Als beide projecten zijn afgerond, geldt voor de hele weg buiten de kom een maximale snelheid van 100 kilometer per uur.

Gedeputeerde Cees Bijl: “Een goed wegennet, waar het verkeer veilig en vlot door kan rijden draagt bij aan de ontwikkeling van dit hele gebied om te wonen, werken en recreëren. Mede dankzij de gezamenlijke aanleg van knooppunt N391/N366 bij Ter Apel met de provincie Groningen, biedt deze weg ook voor Oost-Groningen mogelijkheden voor economische groei.”

Wethouder René van der Weide: “Emmen heeft veel bedrijvigheid en het grootste industriecluster van Noord-Nederland. Daarvoor is veilige en vlotte bereikbaarheid voor alle verkeer een voorwaarde. De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans draagt daar zeker aan bij”.

Planning

Aannemer KWS Infra uit Leek begint in november met onder andere het verwijderen van bomen, kabels en leidingen verleggen en grondwerkzaamheden voorbereiden. Voor de bomen die moeten wijken, komen elders andere bomen terug. Tijdelijke maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door kan rijden op de Rondweg. De bouwwerkzaamheden zijn oktober 2022 afgerond.

Inloopbijeenkomst 23 november 2021

Dinsdag 23 november tussen 16.00-20.00 uur, kunnen belangstellenden zich laten informeren over de planning en uitvoering van Emmerschans. Medewerkers van de provincie Drenthe, gemeente Emmen en de aannemer zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in het projectbureau MM Bereikbaar, Oude Meerdijk 22 in Emmen. We volgen hierbij de corona-voorschriften  van de Rijksoverheid op.

Foto: Guido Hansman


MM Bereikbaar

De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting van Emmerschans met de Emmerweg valt onder het programma MM Bereikbaar, een samenwerking tussen provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Samen zetten zij zich voor een veilige en vlotte doorstroming van de Rondweg N391 en de weg Emmen-Klazienaveen (N862).